Leergang Sport & recht

Banner Sport en Recht jurist

Leergang Sport & Recht bij VU Law Academy: het belang van een integrale juridische benadering van Sport en Recht

Bent u als advocaat of jurist werkzaam in de sportsector, en heeft u behoefte aan meer overzicht van alle voor u relevante juridische regels? Wilt u meer inzicht in zowel de fundering als ook de praktische toepassing van wetgeving en jurisprudentie binnen de context van sportorganisaties? In de leergang Sport & Recht aan de VU in Amsterdam worden alle juridische vakgebieden behandeld waarmee u in de sportsector te maken kunt krijgen. 

Meer dan tien verschillende experts maken u wegwijs in thema's zoals het verenigingsrecht, schadeaansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en cao, Europees recht en de sport, matchfixing, seksuele intimidatie en nog veel meer. Vanuit ieder vakgebied gaat u aan de slag met zowel de achterliggende theorie als ook de toepassing in de praktijk, zodat u na afloop zelfstandig:

  • vraagstukken van sport en recht kunt analyseren;
  • effectief kunt schakelen tussen de verschillende juridische disciplines;
  • weet welke juridische regels uit de wet voor u relevant zijn;
  • deze regels en de bijbehorende jurisprudentie kunt toepassen.
Uniek aan deze leergang is de focus op samenhang tussen de verschillende juridische vakgebieden, zodat u een (nog beter) overzicht krijgt om de sportsector optimaal te bedienen.

Aanbevolen door de Vereniging van Sport en Recht
Logo sport en rechtDe Leergang Sport en Recht van de VU wordt aanbevolen door het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht aan haar leden:
"Het is een waardevolle postacademische opleiding op het gebied van sport en recht die wordt aanbevolen aan juristen die zich verder willen specialiseren op dit actuele, interessante en belangrijke terrein."

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''De leergang is erg boeiend en leerzaam!''  
''Bevat zeer veel praktijkvoorbeelden.''  
''Waardevolle samenhang tussen sport en recht op allerlei rechtsgebieden.''

Doelgroepen


Doelgroepen
De leergang richt zich op advocaten, juristen bij lokale, regionale of centrale overheid, en op juristen bij een sportbond (bijvoorbeeld bestuursleden van een sportvereniging) of juristen die werkzaam zijn voor een koepel of belangenbehartigingsorganisatie.
Aan de leergang kunnen ook andere academici deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het c.v. en eventueel een intakegesprek. Uw cv kunt u mailen naar vulaw@vu.nl

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694/(020-598 6255).

Programma & docenten

Inhoud van de leergang
Bekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht.
Bekijk hier de planning najaar 2019 van de leergang met data en onderwerpen.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Verspreid over drie maanden volgt u diverse colleges aan de VU in Amsterdam, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Cursusleiding

De leergang staat onder leiding van prof. mr. Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport & Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Didactiek

In drie maanden tijd krijgt u de theorie van het sportrecht aangeboden in 8 colleges. De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het sportrecht. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.
 

Ervaringen

In november 2018 ging de leergang voor de eerste keer van start. Twee cursisten hebben we na afloop gevraagd om hun ervaringen te delen:

Carolien de VriesCarolien de Vries is adviseur juridische zaken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

“In mijn dagelijks leven werk ik als adviseur juridische zaken. Privé ben ik een actief triatleet, dat is mijn passie. Toen ik een aankondiging van de leergang Sport en Recht voorbij zag komen was ik direct enthousiast. Ik had namelijk ook net een eerste gesprek gevoerd met een loopbaancoach, waarin ik mijn wens uitte om mijn werk en passie te gaan combineren. In de leergang leer je dat een passie voor sport ook echt belangrijk is om op dit terrein werkzaam te zijn, aangezien je "het spelletje" gewoon goed moet begrijpen om de rechtsregels die in een bepaalde situatie voorliggen te kunnen toepassen. Sportrecht is een bijzonder interessant en zeer divers vakgebied. Ik zou de leergang dan ook zeker aan andere juristen en advocaten aanbevelen! Het is een vakgebied waarbij bestaande wetgeving op een bijzondere situatie van toepassing is. Om een voorbeeld te noemen: aansprakelijkheid binnen sportrecht ziet er qua uitwerking heel anders uit dan aansprakelijkheid binnen "de gewone wereld". Ik denk dat menig jurist/advocaat met een groot sporthart deze leergang als een belangrijke aanvulling op de huidige praktijk zal ervaren. Dankzij deze leergang heb ik een goed beeld gekregen van wat sportrecht allemaal omvat. Ik volg mijn hart en gevoel op zoek naar hoe ik binnen dit vakgebied mijn steentje ga bijdragen!”

Jeroen RasMr. Jeroen Ras is werkzaam als bedrijfsjurist bij TNO.

“Ik wilde me meer verdiepen in sportrecht en ontdekte dat de VU een leergang Sport & Recht aanbiedt. Opvallend aan deze leergang is dat veel van de sprekers en docenten uit de sportpraktijk komen, zoals advocaten en juristen van de KNVB en de Tennisbond. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat wanneer er ‘sport’ voor staat recht net even anders is. Wat sportrecht echt anders maakt zijn de vele onderwerpen waarmee je specifiek te maken kunt krijgen in de sportsector, zoals doping, tuchtrecht, transfers van spelers en de rechtspositie van sporters, die toch wezenlijk anders is dan die van een gewone werknemer. Daar ging in de leergang dan ook veel aandacht naar uit.
Wie een passie heeft voor sport kan ik de leergang zeker aanbevelen: de manier van lesgeven was relaxed, waarbij praktijkverhalen werden afgewisseld met leerstukken. Ik ben nog geen expert, maar heb wel veel meer inzicht in en overzicht over wat speelt als het gaat om sportrecht en wat hierin bijzonder of juist normaal is.”

Praktisch & contact

StartDe leergang gaat weer van start op dinsdag 12 november 2019. Gaat zeker door!
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier leergangen.
LocatieHoofdgebouw, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Programma16.30 - 17.00 uur: ontvangst met koffie en thee
17.00 - 18.30 uur: aanvang programma
18.30 - 19.00 uur: pauze (met uitgebreide snack)
19.00 - 20.30 uur: vervolg programma
PlanningBekijk hier de planning najaar 2019 van de leergang met data en onderwerpen.
Groepsgrootte    
Maximaal 25 juristen en advocaten.
CursusleiderDe leergang staat onder leiding van prof. mr. Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport & Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.500,- (prijs 2019) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bent u lid van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR) of werkt u bij sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten? Dan krijgt u € 250,- korting. (Deze korting is niet in combinatie met andere kortingen). Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
Punten24 PO opleidingspunten24 opleidingspunten (voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO). 
PWO 24 punten
  
CertificaatCursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste zes van de acht bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, casussen, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Brochure
Download hier de brochure najaar 2018. De brochure voor 2019 verschijnt op een later moment op deze website.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Gerelateerde cursus
Actualiteitencursus Sport en Recht 
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Monique Becker
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? 
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694. 
Ilse Herweijer foto
Heeft u vragen over plaatsing of betaling? 
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.