Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Voor wie is de leergang?


De leergang is primair toegankelijk voor advocaten met tenminste drie jaar strafrechtervaring die in de afgelopen twee jaar tenminste 10 NOvA-opleidingspunten met strafrechtelijke cursussen hebben behaald of vergelijkbare strafrechtelijke vakken tijdens de Beroepsopleiding Advocatuur hebben gevolgd. Daarnaast is de leergang ook toegankelijk voor juristen buiten de advocatuur op voorwaarde van meerdere jaren aantoonbare en relevante strafrechtelijke praktijkervaring en voldoende kennis van het strafrecht. Dit wordt door de cursusleiding getoetst aan de hand van een in te sturen cv (en mogelijk een intakegesprek). U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

De leergang is gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk

(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)