Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen

Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Deze leergang is gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)

Redenen om te kiezen voor VU Law Academy


De VU Law Academy (VULA) organiseert actuele, juridische cursussen die u verder op weg helpen in uw dagelijkse beroepspraktijk. De leergang Strafrechtelijk bewijsrecht is een grondige en complete opleiding van de VULA. De leergang geeft u het gereedschap waarmee u uw cliënten passend advies kunt geven. Zonder misstappen door verouderde kennis van rechtspraak. Onze docenten kunnen dit bieden, doordat zij vaak werken in de wetenschap (bijvoorbeeld aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU ) én in de praktijk (als advocaat of jurist). Zo blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.