Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen

Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Deze leergang is gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen


Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Deze leergang is gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)

Leerdoelen

U krijgt een compleet en actueel overzicht van wat speelt binnen het juridische kader van het strafrechtelijke bewijsrecht. Vanuit die kennis oefent u thuis en tijdens college uw verdedigingstechnieken. De leergang daagt u uit op onderwerpen zoals:
  • bewijsvraag, bewijsmiddelen en selectie en waardering van bewijsmateriaal;
  • verklaringen van verdachten, deskundigen en getuigen;
  • bewijsmotivering, onrechtmatig verkregen bewijs en processtrategie;
  • herziening van vonnissen en arresten;
  • bewijs van bijzondere bestanddelen.
Nadat u de leergang hebt afgerond, kunt u bewijsrechtelijke problemen zelfstandig analyseren. Ook leert u de relevante regels uit wet en jurisprudentie selecteren, toepassen en vertalen in effectieve verweren. 

De leergang is gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk
Taal
Nederlands
Duur
2 maanden
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur