Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen

Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Deze leergang is gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een compleet en actueel overzicht van wat speelt binnen het juridische kader van het strafrechtelijke bewijsrecht. Vanuit die kennis oefent u thuis en tijdens college uw verdedigingstechnieken. De leergang daagt u uit op onderwerpen zoals:

  • bewijsvraag, bewijsmiddelen en selectie en waardering van bewijsmateriaal;
  • verklaringen van verdachten, deskundigen en getuigen;
  • bewijsmotivering, onrechtmatig verkregen bewijs en processtrategie;
  • herziening van vonnissen en arresten;
  • bewijs van bijzondere bestanddelen.
Nadat u de leergang hebt afgerond, kunt u bewijsrechtelijke problemen zelfstandig analyseren. Ook leert u de relevante regels uit wet en jurisprudentie selecteren, toepassen en vertalen in effectieve verweren. 

Doelgroep
De leergang is primair toegankelijk voor advocaten met tenminste drie jaar strafrechtervaring die in de afgelopen twee jaar tenminste 10 NOvA-opleidingspunten met strafrechtelijke cursussen hebben behaald of vergelijkbare strafrechtelijke vakken tijdens de Beroepsopleiding Advocatuur hebben gevolgd. Daarnaast is de leergang ook toegankelijk voor juristen buiten de advocatuur op voorwaarde van meerdere jaren aantoonbare en relevante strafrechtelijke praktijkervaring en voldoende kennis van het strafrecht. Dit wordt door de cursusleiding getoetst aan de hand van een in te sturen cv (en mogelijk een intakegesprek). U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.
Bekijk hier de planning 2018 met informatie over de data, onderwerpen en docenten.

Docenten en cursusleiding
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactiek
In twee maanden tijd – negen colleges – worden verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde gesteld. De docent behandelt het onderwerp van het college in de vorm van een interactief hoorcollege. Uiteraard benoemt de docent dan ook actuele ontwikkelingen. Om duidelijk te maken hoe bewijsrechtelijke regels worden toegepast, behandelt de docent vaak aan de jurisprudentie ontleende casussen. Voor het leereffect is het belangrijk dat u actief deelneemt aan de discussies hierover en dat u de casussen voorbereidt. Vanwege de interactieve werkwijze  kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.

Ervaringen

Mr. Tim Vis is advocaat bij Spong Advocaten in Amsterdam. Hij behandelt alle soorten strafzaken. In 2016 volgde hij de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief en deelt hier zijn ervaringen.

Tim Vis“Een belangrijke overweging om de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht te volgen, was dat deze is gelijkgesteld met de profileringscursus van de NVSA. Daarnaast vond ik de leergang er qua opzet uitdagend uitzien, in het bijzonder de delen over getuigenbewijs. De door het EHRM aan te leggen maatstaf als het gaat om ondervragingsrecht en grenzen aan het bezigen van getuigenverklaringen voor het bewijs is door cursusleider Bas de Wilde zeer helder uiteengezet. Dat heeft me zeer geholpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden voor verweer en nieuwe ingangen voor een grotere betrokkenheid van de verdediging in het vooronderzoek. Met name de inzichten op basis van EHRM-rechtspraak en de forensisch-wetenschappelijke onderdelen van de leergang lenen zich voor directe toepassing in de praktijk. Ik kan de leergang dan ook zeker aanbevelen aan andere advocaten en juristen. Het programma is uitdagend, uitstekend georganiseerd en is een duidelijke toevoeging ten opzichte van het overige cursusaanbod. Daarbij komt dat de gelijkstelling met de profileringscursus erg waardevol is. Ik hoop dat snel ook een specialisatiecursus wordt aangeboden.”


Marian ter Riet werkt als senior gerechtssecretaris bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Zij volgde de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht en ervaart regelmatig de meerwaarde van de opgedane kennis tijdens haar werkzaamheden.

"De leergang strafrechtelijk bewijsrecht levert op actuele wijze een volledig overzicht van de verschillende aspecten van het strafrechtelijk bewijsrecht. De hoorcolleges zijn dynamisch en interactief. De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. De medecursisten, veelal advocaten, komen met voorbeelden uit eigen praktijk en zorgen zo voor afwisselende en interessante discussie. De huiswerkopdrachten zijn zeer uitdagend en van een hoog niveau. Ik ervaar regelmatig de meerwaarde van de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze leergang en zou deze cursus een ieder werkzaam in het strafrecht aanraden. Jammer dat de VU niet meer strafrechtelijke leergangen aanbiedt!"

Oud-cursisten leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2017 geven hieronder aan wat hen bijzonder aansprak in de leergang: 
"De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen en de verschillende docenten uit diverse disciplines".
"Enthousiasme van de docenten, diepgang en volledigheid van de leergang".
"De onderwerpen die aan bod komen en er was een goede mix van docenten uit wetenschap en praktijk". 

Praktische informatie

StartDe leergang start (onder voorbehoud) 18 september 2018.
LocatieHoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
PlanningHier vindt u de planning 2018 met de data, onderwerpen en docenten.
Docenten en cursusleidersHier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang. 
Programma15.30-16.00 uur: ontvangst
16.00-19.45 uur: college
GroepsgrootteMaximaal 25 juristen en advocaten.
Prijs€ 3.130,-  inclusief cursusmateriaal consumpties en maaltijden (prijs 2018). Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bent u lid van de Nederlandse Vereniging van (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA of NVJSA)? Dan krijgt u € 200,- korting en betaalt u € 2.930,- (Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.) Bekijk hier onze actuele kortingen.
Alumnikorting leergangen
Punten27 opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De leergang is gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)
NoVa 27 PO
DiplomaDe leergang is opgebouwd uit negen colleges van één dagdeel. Voor de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht geldt een aanwezigheidsplicht in combinatie met verplichte huiswerkopdrachten die als examen dienen. Er worden 7 huiswerkopdrachten gegeven. U mag maximaal één dagdeel missen en voor één huiswerkopdracht een onvoldoende beoordeling krijgen of één huiswerkopdracht niet inleveren. Als u voor zes uitwerkingen van de huiswerkopdrachten een voldoende krijgt en bij ten minste acht colleges aanwezig bent, ontvangt u een diploma.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Brochure
Download hier de brochure najaar 2018.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. Zie ook 'Voor wie is deze leergang?' U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl.
Gerelateerd aanbod
Leergang Financieel-economisch strafrecht - september 2018.


ContactBranka Dasovic
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.


Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.