Leergang strategische juristen

Leergang strategische juristen


Als gemeentejurist hebt u te maken met een sterk veranderende omgeving. De context waarin u werkt wordt complexer en traditionele organisatiegrenzen maken plaats voor netwerkstructuren die volop in beweging zijn. Dit dynamische speelveld brengt andere juridische vragen met zich mee, vraagt om een bredere verbinding binnen bedrijfsvoering en vergt nieuwe vaardigheden om uw rol binnen de organisatie te versterken, de samenwerking met uw collega’s verder op te zoeken en deze effectiever te laten verlopen.

JS Consultancy en de Vrije Universiteit (het Zijlstra Center en VU Law Academy) hebben een programma ontwikkeld voor ervaren gemeentejuristen, opererend op concernniveau, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om hun veranderende rol binnen en buiten de gemeente optimaal in te vullen. De leergang richt zich daarmee op uw persoonlijke ontwikkeling, maar ook de groei en ontwikkeling van de gemeente waarvoor u werkt.

Leerdoelen


Doel is om, in openheid en vertrouwen, in elkaars keuken te kijken, elkaars toetssteen en adviseur te zijn om gezamenlijk inhoudelijk en persoonlijk door te ontwikkelen. U kunt integraler toetsen én adviseren zonder de rechtmatigheid in het geding te laten komen. Zó kunt u als gesprekspartner blijven fungeren voor de bestuurlijke en ambtelijke top.