Leergang Verbintenissenrecht

Hoe gaat u aan de slag?


In twee maanden tijd krijgt u de theorie van het verbintenissenrecht aangeboden in zes colleges. De colleges hebben de vorm van een hoorcollege met nadrukkelijke elementen van een werkcollege. Tijdens de colleges worden meerdere casussen behandeld. De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het verbintenissenrecht.

De leergang wordt gegeven door topdocenten uit de juridische praktijk en de wetenschap. Na afronding van de leergang zijn de cursisten in staat om het verbintenissenrecht te doorgronden en kennen zij hun specifieke, juridische rol. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste vier van de zes bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Door het voorbereiden en behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. De colleges duren, inclusief een kleine pauze, 3 uur. Per college moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd van 3 a 4 uur. Aan deze leergang is geen examen verbonden.