Leergang Verbintenissenrecht (Online)

Banner verbintenissenrecht

 
Deze leergang wordt online aangeboden.

Leergang verbintenissenrecht bij VU Law Academy: kennis van algemene leerstukken ombuigen tot een belangrijk wapen

2019_85De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de basisleerstukken van het verbintenissenrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft. En dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te zien.

Heeft u ten minste drie tot vijf jaar werkervaring op gebied van contractenrecht? Overweeg dan om de leergang Verdieping contractenrecht te volgen. In deze leergang wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld dan bij de (basis)leergang Verbintenissenrecht.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Zeer goede en praktijkgerichte leergang.''  
''De leergang was zeer nuttig en leerzaam, met dank aan de docenten!''  
''Interessant en relevant voor de praktijk.''
  

Leerdoelen & Doelgroepen

Leerdoelen
Met deze leergang kunt u uw kennis van de algemene leerstukken van het verbintenissenrecht van zorgpunt ombuigen tot een belangrijk wapen. De belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht worden ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld. Dat gebeurt door het leerstuk gedegen te behandelen, de laatste stand van de rechtspraak te bespreken en door tips&tricks voor de praktijk te geven. We gaan vanuit de basis naar de actualiteit en van daar naar de praktijk. Aan het eind heeft de cursist toepasbare state of the art-kennis van de grote thema’s van het verbintenissenrecht en kan hij die toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.

Doelgroepen &toelatingseisen
Voor de leergang Verbintenissenrecht gelden specifieke toelatingseisen.

  • advocaten met een algemene praktijk die hun algemene en actuele kennis van de basisleerstukken van het verbintenissenrecht willen verdiepen om die beter te kunnen benutten; 
  • advocaten met een gespecialiseerde praktijk die hun specialistische kennis willen aanvullen met algemene kennis over het verbintenissenrecht zodat zij die binnen hun specifieke praktijk optimaal kunnen gebruiken; te denken valt aan arbeidsrecht, verzekeringsrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht;  
  • bedrijfsjuristen die met contracten- en onrechtmatige daadsrecht te maken hebben.
  • juristen werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen contracten.
Aan de leergang kunnen ook andere academici deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek. U kunt uw cv sturen aan: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl.
Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang 
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij de programma-omschrijving.
Bekijk de planning 2021 met alle onderwerpen.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
De leergang Verbintenissenrecht bestaat uit 6 colleges van 3 uur. Verspreid over twee maanden volgt u zes colleges gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. 

Cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. J.L. Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem. 

Didactiek
In twee maanden tijd krijgt u de theorie van het verbintenissenrecht aangeboden in zes colleges. De colleges hebben de vorm van een hoorcollege met nadrukkelijke elementen van een werkcollege. Tijdens de colleges worden meerdere casussen behandeld. De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het verbintenissenrecht. 

De leergang wordt gegeven door topdocenten uit de juridische praktijk en de wetenschap. Na afronding van de leergang zijn de cursisten in staat om het verbintenissenrecht te doorgronden en kennen zij hun specifieke, juridische rol. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste vier van de zes bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Door het voorbereiden en behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. De colleges duren, inclusief een kleine pauze, 3 uur. Per college moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd van 3 a 4 uur. Aan deze leergang is geen examen verbonden.

Ervaringen

foto testimonialOud-cursist mr. J. de Groen is bedrijfsjurist en mediator bij JPJ Consult te Baarn. Hij volgde de leergang Verbintenissenrecht en is zeer te spreken over de leergang Verbintenissenrecht.

'De leergang Verbintenissenrecht van de VU Law Academy voldoet wat mij betreft zeker aan de verwachting van de praktijkjurist, die zijn theoretisch kader wil opfrissen, maar dan zodanig dat de opfrisbeurt niet alleen een theoretische exercitie wordt en dus relatie houdt met het praktijk kader. Professor Smeehuijzen is er goed in geslaagd om karakter en kernleerstukken uit het verbintenissenrecht overzichtelijk en aantrekkelijk aan te bieden voor de praktijkjurist. Aan de hand van de kernbegrippen en leerstukken, wet en bijbehorende rechtspraak, werd duidelijk dat kennis van de basis en oefening in 'denkroutes' een blijvende inspirerence benadering is om het verbintenissenrecht te benaderen en te beoefenen. Vrijheid in gebondenheid blijft zo de aantrekkelijke richtlijn voor de beoefening van dit koninklijk rechtsgbied. Hulde dus voor een professionele, verfrissende en motiverende leergang. Bovendien: niet te kort en niet te lang en op tijdstippen dat je je praktijk die dag ook nog kan uitoefenen. De schriftelijke informatie is tenslotte achteraf ook goed te raadplegen.'

Cursisten over de leergang Verbintenissenrecht:
"Zeer relevante leergang, in een paar bijeenkomsten zijn de belangrijkste onderwerpen in het verbintenissenrecht behandeld."
"Met name de benadering vanuit de basis en de aansluiting bij de praktijk spraken mij aan!"
"Goede vertaling van theorie naar praktijk en andersom!"
"Cursus en materiaal prettig en goed toegankelijk en de colleges werden prettig gegeven. Inhoudelijk interessant en voldoende (ruim) gelegenheid voor vragen en discussie".
"Super helder overzicht van de belangrijkste leerstukken op het gebied van het verbintenissenrecht. Er wordt heel duidelijk gemaakt wat het belangrijkste is en wat dit inhoudt".
"In beknopte vorm, in beperkte tijd een prima opfrisser, actualisatie van kennis".

Praktisch & contact

Start18 mei 2021
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
LocatieOnline via Meet Google.
Programma15.30 – 16.00 uur: Ontvangst 
16.00 – 17.00 uur: Aanvang programma
17.00 – 17.30 uur: Pauze 
17.30 – 18.30 uur: Vervolg programma
18.30 – 18.45 uur: Pauze
18.45 – 19.45 uur: Vervolg programma
PlanningBekijk de planning 2021 met alle onderwerpen.
Docenten en cursusleiderHier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.175,- (prijs 2021). Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal. Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
PuntenPAO_PO_punten Nederlandse orde van advocaten18 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Verbintenissenrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
CertificaatCursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste vier van de zes bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, casussen, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Brochure
In onze brochure voorjaar 2020 leest u meer over de leergang Verbintenissenrecht.
Gerelateerd aanbod
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Actualiteiten contractenrecht
- Conflicthantering voor juristen
- Opstellen en beoordelen van contracten
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
Leergang Verdieping contractenrecht is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht.
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.