Leergang Verbintenissenrecht

Oud-cursist over de leergang

foto testimonialOud-cursist mr. J. de Groen is bedrijfsjurist en mediator bij JPJ Consult te Baarn. Hij volgde de leergang Verbintenissenrecht en is zeer te spreken over de leergang Verbintenissenrecht.

'De leergang Verbintenissenrecht van de VU Law Academy voldoet wat mij betreft zeker aan de verwachting van de praktijkjurist, die zijn theoretisch kader wil opfrissen, maar dan zodanig dat de opfrisbeurt niet alleen een theoretische exercitie wordt en dus relatie houdt met het praktijk kader. Professor Smeehuijzen is er goed in geslaagd om karakter en kernleerstukken uit het verbintenissenrecht overzichtelijk en aantrekkelijk aan te bieden voor de praktijkjurist. Aan de hand van de kernbegrippen en leerstukken, wet en bijbehorende rechtspraak, werd duidelijk dat kennis van de basis en oefening in 'denkroutes' een blijvende inspirerence benadering is om het verbintenissenrecht te benaderen en te beoefenen. Vrijheid in gebondenheid blijft zo de aantrekkelijke richtlijn voor de beoefening van dit koninklijk rechtsgbied. Hulde dus voor een professionele, verfrissende en motiverende leergang. Bovendien: niet te kort en niet te lang en op tijdstippen dat je je praktijk die dag ook nog kan uitoefenen. De schriftelijke informatie is tenslotte achteraf ook goed te raadplegen.'

 
Oud-cursisten over de leergang Verbintenissenrecht voorjaar 2017:

"Cursus en materiaal prettig en goed toegankelijk en de colleges werden prettig gegeven. Inhoudelijk interessant en voldoende (ruim) gelegenheid voor vragen en discussie".

"Ik vind het voor juristen die al lang werken heel nuttig om ‘back to basics’ te gaan".

"Super helder overzicht van de belangrijkste leerstukken op het gebied van het verbintenissenrecht. Er wordt heel duidelijk gemaakt wat het belangrijkste is en wat dit inhoudt".

"In beknopte vorm, in beperkte tijd een prima opfrisser, actualisatie van kennis".