Nieuwsoverzicht

Academische Mediation Pitch op 10 oktober 2019

10-10-19

Krijg de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op deze unieke middag.

Nieuwsbrief pensioenrecht 11 september 2019 door prof. dr. Erik Lutjens

16-09-19

In de nieuwsbrief Pensioenrecht voor juridische professionals leest u meer over recente uitspraken en kamerstukken op het gebied van Pensioenrecht.

Wij zijn de baas

03-09-19

Terugblik Opening Academisch Jaar 2 september 2019

Uitstekende resultaten accreditatie Bachelor en Master Criminologie

02-08-19

Afgelopen januari zijn beoogde leerresultaten, de onderwijsleeromgeving, de toetsing en de gerealiseerde leerresultaten van de opleiding Criminologie beoordeeld door een deskundigenpanel van de NVAO.

Master International Crimes, Conflict and Criminology (ICC) goed beoordeeld door NVAO

02-08-19

Afgelopen januari is de masteropleiding ICC beoordeeld door de NVAO. Op drie van de vier standaarden zijn bovengemiddelde scores behaald. Daarmee is de accreditatie van deze master ook opnieuw verlengd.

Benoeming nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

17-07-19

Het College van Bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van 1 januari 2020 de heer prof.mr.dr. Hemme Battjes wordt benoemd tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij volgt hiermee prof.mr.dr. Willem Bouwens op die met ingang van 1 september 2019 terug zal keren naar de wetenschap. Gedurende de periode 1 september 2019 tot 1 januari 2020 is de heer prof.dr. Edward Kleemans, thans vice-decaan, bereid het decanaat waar te nemen.

Europese subsidie binnengehaald voor project VU voor slachtoffers van seksueel misbruik

17-07-19

Nieke Elbers en Arno Akkermans hebben met een consortium van vijf landen een Europese subsidie binnengehaald. Het aandeel voor de Rechtenfaculteit van de VU is daarin ruim een ton. Het project FAIRCOM heeft als doel om in samenwerking met verschillende Europese landen te zorgen dat er een effectief en efficiënt model komt voor de compensatie voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Evelien Hoeben ontvangt NWO-Veni voor onderzoek naar groepsdruk

16-07-19

Criminoloog Evelien Hoeben ontvangt voor haar onderzoek de prestigieuze Veni-subsidie. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vandaag bekend gemaakt.

Ruim 6 miljoen euro per jaar extra voor faculteiten Rechtsgeleerdheid

11-07-19

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent ruim 6 miljoen euro per jaar toe aan de juridische discipline, wat betekent dat de faculteit van de VU ook op een toelage kan rekenen.

De supermarkt als crimescene

28-06-19

Is een stukje kweekvlees gezonder dan een biefstuk? Wat betekent een keurmerk met een dolfijn nou echt? En kun je wel uitgaan dat een pot honing, wel echt honing is? Derdejaars studenten van de bachelor Criminologie zochten het uit.

Fernand Braudel-beurs voor Hemme Battjes

17-06-19

Hemme Battjes heeft de prestigieuze Fernard Braudel-beurs ontvangen, in het kader waarvan hij in het najaar van 2019 onderzoek zal doen aan het European University Institute (EUI) in Florence. Battjes zal onderzoek gaan doen naar de spanning in het Europees asielrecht tussen het juridische idee van absolute en universele rechten ten opzichte van lokale praktijken.

Alle voorjaarscursussen VU Law Academy gaan zeker door!

11-06-19

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die dit voorjaar nog plaatsvindt, bent u ervan verzekerd dat deze doorgaat.

Feestelijk jubileumsymposium 60 jaar Notarieel Recht aan de VU

11-06-19

De universitaire opleiding Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat dit jaar zestig jaar. Dit werd op woensdag 5 juni gevierd met een feestelijke debatmiddag over de toekomst van de notariële opleiding.

Renée van Schoonhoven is benoemd tot hoogleraar Onderwijsrecht

04-06-19

Renée van Schoonhoven is benoemd tot hoogleraar Onderwijsrecht, met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2019 voor een periode van 3 jaar. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO). Daarin participeren Verus Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, het Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS), de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs VGS) en de VU-Vereniging.

Studenten en gevangenen studeren samen criminologie in de bak

03-06-19

Zaterdag 1 juni Ze zitten om en om in een kring: twaalf jonge vrouwen en elf mannen. Ze bespreken een ethisch dilemma. Wat doe je als je vijf mensen kunt redden maar daarvoor één persoon moet opofferen.