Nieuwsoverzicht

Pitch- en posterbijeenkomst mediationonderzoek

10-10-19

Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de eerste universitaire Pitch- en posterbijeenkomst over mediationonderzoek gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Evelien Hoeben ontvangt NWO-Veni voor onderzoek naar groepsdruk

16-07-19

Criminoloog Evelien Hoeben ontvangt voor haar onderzoek de prestigieuze Veni-subsidie. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vandaag bekend gemaakt.

Ruim 6 miljoen euro per jaar extra voor faculteiten Rechtsgeleerdheid

11-07-19

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent ruim 6 miljoen euro per jaar toe aan de juridische discipline, wat betekent dat de faculteit van de VU ook op een toelage kan rekenen.

Wij zijn de baas

11-07-19

Opening Academisch Jaar 2 september 2019

De supermarkt als crimescene

28-06-19

Is een stukje kweekvlees gezonder dan een biefstuk? Wat betekent een keurmerk met een dolfijn nou echt? En kun je wel uitgaan dat een pot honing, wel echt honing is? Derdejaars studenten van de bachelor Criminologie zochten het uit.

Fernand Braudel-beurs voor Hemme Battjes

17-06-19

Hemme Battjes heeft de prestigieuze Fernard Braudel-beurs ontvangen, in het kader waarvan hij in het najaar van 2019 onderzoek zal doen aan het European University Institute (EUI) in Florence. Battjes zal onderzoek gaan doen naar de spanning in het Europees asielrecht tussen het juridische idee van absolute en universele rechten ten opzichte van lokale praktijken.

Alle voorjaarscursussen VU Law Academy gaan zeker door!

11-06-19

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die dit voorjaar nog plaatsvindt, bent u ervan verzekerd dat deze doorgaat.

Feestelijk jubileumsymposium 60 jaar Notarieel Recht aan de VU

11-06-19

De universitaire opleiding Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat dit jaar zestig jaar. Dit werd op woensdag 5 juni gevierd met een feestelijke debatmiddag over de toekomst van de notariële opleiding.

Renée van Schoonhoven is benoemd tot hoogleraar Onderwijsrecht

04-06-19

Renée van Schoonhoven is benoemd tot hoogleraar Onderwijsrecht, met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2019 voor een periode van 3 jaar. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO). Daarin participeren Verus Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, het Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS), de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs VGS) en de VU-Vereniging.

Studenten en gevangenen studeren samen criminologie in de bak

03-06-19

Zaterdag 1 juni Ze zitten om en om in een kring: twaalf jonge vrouwen en elf mannen. Ze bespreken een ethisch dilemma. Wat doe je als je vijf mensen kunt redden maar daarvoor één persoon moet opofferen.

Monique van der Poel: Diversiteit maakt besturen ontegenzeglijk sterker

03-06-19

Diversiteit heeft een vaste plek op de agenda, maar overtuiging, lef en de weg naar resultaat zijn nog niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit een gesprek van Financial Investigator met Monique van der Poel, winnaar van de Award voor jonge Pensioenfondsbestuurder 2019 en docent van de leergang Pensioenrecht.

Habsburgs onderonsje om zeerovers van Engelse Noordkaap-expeditie te veroordelen

29-05-19

Richard Chancellor, de Engelse Willem Barentsz, ontdekte tijdens de eerste Engelse expeditie de Noordkaap. Maar het schip Edward Bonaventura ‘werd bij terugkomst in 1554 door Vlamingen beroofd’. Historici Louis Sicking en jurist Remco van Rhee ontdekten de details over deze beroving in Brusselse archieven.

Marianne Hirsch Ballin bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei

24-05-19

Met ingang van 1 juni is Marianne Hirsch Ballin benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De bestuursleden zijn bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van VWS. Het bestuur van het Nationaal Comité bestaat uit twaalf leden en twee adviseurs. De functie is onbezoldigd. Andere nieuwe bestuursleden zijn Kim Putters en Onno Hoes.

Nieuwsbrief pensioenrecht 16 mei 2019 door prof. dr. Erik Lutjens

16-05-19

In de nieuwsbrief Pensioenrecht voor juridische professionals leest u meer over recente uitspraken en kamerstukken op het gebied van Pensioenrecht.

“Eens een dief, is echt niet altijd een dief”

03-05-19

Elanie Rodermond, verbonden als onderzoeker aan zowel het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) als de VU, is genomineerd als Wetenschapstalent 2019. Een verkiezing die voor de vijfde keer wordt georganiseerd door het tijdschrift New Scientist. Een prestigieuze nominatie, maar waar het Rodermond vooral om gaat is dat ze hierdoor haar onderzoek met een breed publiek kan delen: “De relevantie voor de maatschappij is heel evident. Los van het feit dat het inhoudelijk interessant is, heeft het ook een maatschappelijke waarde.”