Controle schiet tekort - Gemeenschappelijke regelingen blijven ongrijpbaar

In dit artikel uit het SDU magazine Focus 2019 is onder andere VU docent/onderzoeker mr. Rob de Greef aan het woord over de Wet gemeenschappelijke regelingen.

26-11-2018 | 16:51

Problemen houden zich al lang niet meer aan gemeentegrenzen. Oplossingen ook niet. Samenwerken is daardoor onontkoombaar, maar dit heeft een keerzijde: aantasting van de democratie. Wat valt er te verwachten van de wetswijziging die het kabinet voorbereidt om dit te ondervangen?

Lees hier het volledige artikel

Auteur: Richard Sandee
Artikel verschenen in: SDU magazine Focus 2019
Interview met o.a. mr. Rob de Greef, docent/onderzoeker staats en bestuursrecht en docent leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden aan de Vrije Universiteit Amsterdam & partner en juridisch organisatieadviseur bij PROOFadviseurs te Den Haag.
 
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

Bent u jurist bij een gemeente, provincie of waterschap en bent u betrokken bij trajecten om tot samenwerking te komen, of bij de aansturing of juridische controle van een samenwerkingsverband?
In de leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs krijgt u een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor en handhaving van een samenwerkingsvorm. Daar hoort het wettelijke kader bij en de verdeling van de bevoegdheden. Ook maakt de leergang u wegwijs in diverse relevante actuele thema’s.
Deel dit bericht met uw relaties.