Nieuwe leergang Sociaal Zekerheidsrecht: erkend door RvR

Sociaal Zekerheidsrecht is een specialistisch en snel veranderend vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ specialist uw kennis up-to-date? En hoe past u die toe in de praktijk? De VU Law Academy helpt u met de leergang Sociaal Zekerheidsrecht de basis te leggen voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in dit complexe domein.

03-06-2020 | 13:44

Thema's die tijdens de leergang Sociaal Zekerheidsrecht aan de orde komen zijn:

•    Werkloosheidswet (WW)
•    Ziektewet
•    Arbeidsongeschiktheid
•    Bestaansminimum en Gezondheid
•    Europees en internationaal recht
•    Handhaving en rechtsbescherming

De opleiding is door de Raad erkend als basisopleiding sociaal zekerheidsrecht die toegang geeft tot de specialisatie sociaal zekerheidsrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De leergang start 5 november 2020. Meer informatie en inschrijven.