ZIFO congres: de aandeelhoudersvergadering van beursvennootschap

Op donderdag 18 oktober 2018 is het ZIFO congres.

24-09-2018 | 10:10

De algemene vergadering van aandeelhouders is in de klassieke benadering van de vennootschap het aangewezen forum voor dialoog tussen aandeelhouders en bestuur en raad van commissarissen. Inmiddels zijn tal van ontwikkelingen zichtbaar die hierop inwerken. Te denken valt aan de toenemende rol van stemadviseurs, het (voor)overleg met aandeelhouders, het gebruik van het agenderingsrecht, elektronisch stemmen en empty voting, alsook de vraag naar toezeggingen aan aandeelhouders. Op dit congres wordt bij verschillende van deze ontwikkelingen stil gestaan en ingegaan op de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het huidige model.

Ga hier naar de congrespagina.
Deel dit bericht met uw relaties.