Artikel 'Over het vermeende dilemma tussen de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de overheidsinkoop'

Download hier het volledige artikel door prof. mr. Chris Jansen.

06-11-2018 | 9:41

"Jan Telgen heeft in zijn carrière zijn gezonde argwaan ten opzichte van de toenemende impact van wet- en regelgeving op het domein van de overheidsinkoop, alsook de rol die juristen in het inkoop- en aanbestedingsproces vervullen, niet onder stoelen of banken gestoken. In deze bijdrage onderwerpt Chris Jansen de stelling van Telgen, dat de praktijk van de overheidsinkoop een dilemma ervaart tussen doelmatigheid en rechtmatigheid, aan een nadere beschouwing.

Download hier direct het volledige artikel 'Over het vermeende dilemma tussen de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de overheidsinkoop (.pdf)'
Chris Jansen
Auteur: prof. mr. Chris Jansen
Hoogleraar Privaatrecht bij de Vrije Universiteit
Artikel verschenen in: Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun 2018-61, pagina 27-35.   

Aanbestedingsrecht bij de VU Law Academy

Bent u werkzaam in de inkooppraktijk en wilt u zich verder professionaliseren op het gebied van aanbestedingsrecht?
Bij de VU Law Academy kunt u kiezen uit verschillende opleidingen en cursussen binnen dit rechtsgebied: