Bermuda Triangle – Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive on Copyright in the Digital Single Market

De Richtlijn auteursrecht is op 26 maart 2019 door het Europees parlement aangenomen. Martin Senftleben, hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een artikel geschreven over de mogelijke implicaties van de wet voor onze nationale wetgeving. Hierin benoemt hij drie ingrediënten die in deze nieuwe wetgeving terug dienen te komen.

09-04-2019 | 16:55

Na groen licht voor de nieuwe Richtlijn auteursrecht in de digital single market in het Europees Parlement komt in Nederland de discussie over de finale tekst op gang. Één van de centrale onderwerpen is de afschaffing van de veilige haven voor hosting in het geval van auteursrechtlijk beschermde content en de daaruit voortlvoeiende verplichting om licenties te nemen en/of uploads van gebruikers te filteren.

Het is uiteraard moeilijk om in dit vroege stadium al iets te zeggen over de contouren van de implementatie in Nederland. Maar het lijkt nu al duidelijk dat de nieuwe wetgeving vooral drie ingrediënten moet bevatten:
- het bevorderen van de umbrella-licenties die art. 17 van de nieuwe Richtlijn vereist (art. 17(2) van de door het Parlement goedgekeurde tekst),
- de voorkoming van verdere marktconcentratie die het gevolg zou kunnen zijn van de filterverplichtingen (art. 17(4)) en
- de waarborging van beperkingen voor creatief hergebruik, met name citaat, parodie en pastiche (art. 17(7)).

Het kader voor de implentatie is dus in feite een driehoek - een complexe mix van verplichtingen om licenties te verkrijgen (en te verlenen), content te filteren en ruimte voor de vrije meningsuiting te creëren.

Lees de bredere analyse van deze aspecten in het volledige artikel (Engelstalig).

Auteur: 
Prof. dr. Martin Senftleben
, hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Deel dit bericht met uw relaties.