VU Law Academy docentenprijzen

Onlangs reikte Evelien Zwart, directeur VU Law Academy, de jaarlijkse docentenprijzen uit.

30-09-2019 | 9:57

De prijs “Beste docent op basis van bijzondere bijdrage 2018” werd toegekend aan Richard Neerhof, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Richard ontving de prijs vanwege zijn bijzondere inspanningen voor de ontwikkeling van de leergang De gemeentejurist van de toekomst in het kader van de VU School of Governance (www.vu.nl/sog) die dit najaar van start zal gaan. Ook Bas de Wilde, universitair hoofddocent Strafrecht, ontving een docentenprijs te weten voor “Beste interne docent 2018”. Hij kreeg de prijs op basis van o.a. hoge evaluatie scores voor zijn colleges in de leergang Specialisatie Strafrecht alsook voor zijn bijdrage aan de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief. De docentenprijs “Beste externe docent 2018” is toegekend aan Frederik van Nouhuys, advocaat bij Straatman Koster Advocaten. Frederik behaalde de hoogste evaluatiescores voor zijn colleges in de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en is al jarenlang betrokken bij deze leergang. Vanuit VU Law Academy feliciteren wij hen van harte en bedanken hen voor hun inzet.