De oproepovereenkomst en artikel 7:628a BW

Het nieuwe art. 7:628a BW verbindt gevolgen aan het niet in acht nemen van een oproeptermijn.

03-02-2020 | 12:40

In het beschouwende artikel 'De oproepovereenkomst en artikel 7:628a BW' gaat prof. mr. Willemijn Roozendaal in op een onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Het betreft de bescherming van de oproepkracht, die nu op tijd moet worden opgeroepen en na een jaar een contract voor een vast aantal uren moet krijgen. Download op deze webpagina het volledige artikel.
Deel dit bericht met uw relaties.