Veelgestelde vragen over inschrijving en annulering


Vraag: Is mijn inschrijving in goede orde ontvangen en verwerkt?
Antwoord: Wanneer u zich via de website van de VU Law Academy heeft inschreven, ziet u na de inschrijfprocedure een bevestigingspagina. Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u tevens een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020-5986255.

Vraag: Ontvang ik een bevestiging van de inschrijving?
Antwoord: Wanneer u zich via de website van de VU Law Academy heeft inschreven, ziet u na de inschrijfprocedure een bevestigingspagina. Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u tevens een bevestiging per mail. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020-5986255.

Vraag: Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Antwoord: U kunt uw inschrijving annuleren met inachtneming van de door voor u geldende annuleringsvoorwaarden. Deze treft u aan bij de algemene voorwaarden van de VU Law Academy. Mocht u nog vragen hebben over de annulering, dan kunt u ook contact opnemen met de VU Law Academy via 020-5986255 of stel u vraag per email: vula.rechten@vu.nl

Vraag: Ik kan niet aan de cursus deelnemen vanwege een andere afspraak/ziekte, krijg ik mijn cursusgeld terug?
Antwoord: Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen en geen plaatsvervanger kan sturen, ontstaat geen recht op teruggave noch op deelname aan een latere cursus.

Vraag: Ik kan niet aan de cursus deelnemen, kan ik een plaatsvervanger sturen?
Antwoord: De VU Law Academy biedt u de mogelijkheid om in geval van verhindering een plaatsvervanger aan te wijzen om de cursusplaats in te nemen. Wilt u dit ruim van tevoren schriftelijk aan de VU Law Academy laten weten? U kunt dit doorgeven door het sturen van een e-mail bericht naar: vula.rechten@vu.nl. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dit geval wel zelf het cursusgeld verschuldigd. Er worden geen extra kosten voor deze wijziging in rekening gebracht.

Vraag: Wanneer ontvang ik de definitieve bevestiging van de cursus?
Antwoord: Uiterlijk vier weken voor de cursusdatum (bij een meerdaagse cursus voor de eerste cursusdatum) krijgt u, indien er voldoende deelnemers zijn, de schriftelijke bevestiging en de factuur per post toegezonden. Het cursusmateriaal ontvangt u twee weken voor aanvang van de cursus.

Vraag: Na het volgen van de cursus ben ik vergeten de presentielijst bij vertrek te tekenen, kan ik nu nog opleidingspunten ontvangen?
Antwoord: Indien uw handtekening op de presentielijst ontbreekt, worden geen opleidingspunten gegeven, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u op de cursus aanwezig bent geweest. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de VU Law Academy via 020-5986255.

Vraag: Ik ben door omstandigheden (treinvertraging, file etc.) te laat op de cursus. Kan ik een gedeelte van de cursus inhalen of ontvang ik opleidingspunten voor het gemiste gedeelte?
Antwoord: Indien u niet meer dan 15 minuten te laat bent, heeft dit geen gevolgen voor de toekenning van uw opleidingspunten. Indien u later dan 15 minuten na het begin van de cursus binnen komt, is het niet op tijd verschijnen geheel voor uw eigen risico. U kunt de cursus dan niet inhalen en ontvangt geen opleidingspunten voor het gedeelte van de cursus dat u niet heeft gevolgd.