Bacheloropleidingen

 CH_VU_Toolbox_Initium

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit verzorgt opleidingen op het gebied van rechten en criminologie en heeft 4 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht, Criminologie en Law in Society.

Manier van aanmelden

De VU vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past! VU Studiekeuzecheck helpt je hierbij.

De bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht hanteren VU Studiekeuzecheck. Lees hier alles over VU Studiekeuzecheck bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Criminologie hanteert een numerus fixus met 100% selectie. Lees hier meer over het aanmelden voor deze opleiding.

Law in Society heeft een selectieprocedure en hierdoor een afwijkende aanmeldingsprocedure. Hier vind je meer informatie over hun aanmeldingsprocedure.

Meer informatie over de Bacheloropleidingen

Klik in het overzicht hieronder op de opleiding van je keuze.

criminologieCriminologie
Leer het begrip criminaliteit op multi- en interdisciplinaire wijze te onderzoeken: vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek.
notarieelNotarieel Recht
Als notaris ben je vaak betrokken bij de hoogte- en dieptepunten in een leven. Het is jouw taak om in al deze situaties te adviseren en daarbij de rechtszekerheid te bewaken, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.
rechtgeleerd
Rechtsgeleerdheid
Recht en onrecht kom je overal in de samenleving tegen. De opleiding leert je hoe je het recht wetenschappelijk bestudeert en hoe je het in de praktijk kunt toepassen.
lawsociety
Law in Society
De bacheloropleiding Law in Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.

Aanmelden met een hbo-propedeuse

Behaal je bachelor Rechtsgeleerdheid of Notarieel Recht met een hbo-propedeuse. Lees hier meer.

Law in Action

Een pleidooi houden voor een echte rechtbank, een cold case onder de loep nemen of samen met topjuristen aan de Zuidas uitzoeken hoe je bedrijfsfraude kunt opsporen. Een rechtenstudie aan de VU is Law in Action. Dat betekent dat je tijdens je studie snel aan de slag gaat met echte zaken, samenwerkt met mensen uit de praktijk en oog krijgt voor de maatschappelijke betekenis van het recht. Lees verder.

Overig onderwijs