Aanmelden contractonderwijs

Aanmeldtermijnen

De periode waarin een vak wordt gegeven staat in de Studiegids.

PeriodeAanmelden
vanaf
Uiterste
aanmelddatum
Periode 1
 2 sep t/m 25 okt 2019
15 jul 2019
9 sep 2019
Periode 2
28 okt t/m 20 dec 2019
15 jul 20197 okt 2019
Periode 3
6 jan t/m 31 jan 2020
15 jul 201916 dec 2019
Periode 4
3 feb t/m 27 mrt 2020
9 dec 2019
13 jan 2020
Periode 5
30 mrt t/m 29 mei 2020
9 dec 20199 mrt 2020
Periode 6
1 t/m 26 jun 2020
9 dec 201911 mei 2020

Semester 1: periodes 1, 2 en 3
Semester 2: periode 4, 5 en 6

Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

Aanmeldformulier

Gebruik het aanmeldformulier om je in te schrijven. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

Toelating

Na aanmelding beslist de toelatingscommissie over je toelating op grond van vooropleiding, eventuele werkervaring, motivatie en beschikbare plaatsen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of deelname aan het door jou gekozen vak mogelijk is. Hierbij ontvang je onder andere de aanvullende informatie over betaling.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor aangemelde contactonderwijsstudenten bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.