Aanmelden contractonderwijs

Aanmeldtermijnen

De periode waarin een vak wordt gegeven staat in de Studiegids.

PeriodeAanmelden
vanaf
Uiterste
aanmelddatum
Periode 1
3 sep t/m 26 okt 2018
16 jul 2018
31 aug 2018
Periode 2
29 okt t/m 21 dec 2018
16 jul 20188 okt 2018
Periode 3
7 jan t/m 1 feb 2019
16 jul 201817 dec 2018
Periode 4
4 feb t/m 29 mrt 2019
10 dec 2018
14 jan 2019
Periode 5
1 apr t/m 31 mei 2019
10 dec 201811 mrt 2019
Periode 6
3 t/m 28 jun 2019
10 dec 201813 mei 2019

Semester 1: periodes 1, 2 en 3
Semester 2: periode 4, 5 en 6

Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

Aanmeldformulier

Gebruik het aanmeldformulier om je in te schrijven. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

Toelating

Na aanmelding beslist de Examencommissie over je toelating op grond van vooropleiding, eventuele werkervaring, motivatie en beschikbare plaatsen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Examencommissie of deelname aan het door jou gekozen vak mogelijk is. Hierbij ontvang je onder andere de aanvullende informatie over betaling.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor aangemelde contactonderwijsstudenten bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.