Ingangseisen vakken

Eerste bachelorjaar

Het is niet mogelijk om vakken uit het eerste bachelorjaar als contractvak te volgen, met uitzondering van het oriënterende vak 'Inleiding in de Rechtswetenschap'. Voor dit vak dien je te beschikken over een VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma.

Tweede en derde bachelorjaar

Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat je, naast een VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma, moet beschikken over voorkennis van het vak(gebied). Deze vakken bouwen namelijk grotendeels voort op het kennisniveau van de eerstejaarsvakken.

In sommige gevallen kan aanvullende relevante werkervaring deelname aan tweede- en derdejaarsvakken toch mogelijk maken, na toestemming van de toelatingscommissie

Masterjaar

Deelnemers aan mastervakken moeten in het bezit zijn van een relevant bachelorgetuigschrift. Ook voor de mastervakken geldt echter dat in sommige gevallen aantoonbare, ruime werkervaring toch toegang kan geven, na toestemming van de toelatingscommissie.