Contractvakken master Criminologie

Informatie contractvakken

Hieronder vind je een overzicht van de mastervakken Criminologie. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken:


Nederlandstalig

Criminele Carrieres
Cybercrime
Financieel-economisch strafrecht
Financieel-economische criminaliteit
Forensisch bewijs: Van plaats delict tot cel
Gerede twijfel       
Ontwikkelings- en levensloopcriminologie
Politie en veiligheid    
Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek


Engelstalig

Atrocity Actors; Perpetrators, Bystanders and Victims
CICJ Research lab
Conflict and Crimes
Corporations and International Crimes
Gender,Crime and Justice
International Criminal Courts and Tribunals 
The Politics of International Law
Transnational Crimes and Conflict
Transnational Organized Crime