Vakken

Capaciteit

Contractstudenten volgen samen met reguliere studenten het onderwijs en leggen (eventueel) het afsluitende tentamen af. Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Hoeveel vakken mogen gevolgd worden?

Het is realistisch te veronderstellen dat het volgen van een vak met een studielast van 6 studiepunten gemiddeld ten minste 12 uur per week aan (zelf)studie vergt. Daarom raden wij je aan niet meer dan twee vakken (van 6 studiepunten) tegelijk te volgen.

Aanbod

In totaal zijn er aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zo'n 175 vakken via contractonderwijs te volgen. Al deze vakken zijn onderdeel van de reguliere bachelor- en masteropleidingen van de rechtenfaculteit. Contractstudenten volgen hetzelfde onderwijs als reguliere studenten. Scripties, stages en vakken uit het vaardighedenonderwijs kunnen niet worden gevolgd door contractstudenten.

Overzicht contractvakken (ba/ma)

Contractvakken Faculteit Rechtsgeleerdheid 2019-2020