Onderwijs

Bacheloropleidingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft 3 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

Masteropleidingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen.

Contractonderwijs

Het contractonderwijs van de rechtenfaculteit is bedoeld voor hen die niet de hele opleiding willen volgen maar alleen een onderdeel, bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling.