Bijvakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen.

Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUnet.

Aanbod bijvakken

In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de faculteit over toelating tot het vak is bindend.

Eerstejaarsvakken:
De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.

Tweede- en derdejaarsvakken:
Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.

Mastervakken:
Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Contact

Als je een inhoudelijke vraag hebt over het vak kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.

Aanmeldprocedure externe bijvakstudenten

Ben je een student van buiten de VU?

Kijk hier voor de procedure.

Ben je VU-student van een andere faculteit dan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid?

 1. Check of het vak openstaat voor bijvakstudenten in de Studiegids en of er aanvullende eisen worden gesteld. Controleer de ingangseisen voor het vak in de Onderwijs- en examenregeling. Voor de MA Criminologie geldt dat je ook de vakomschrijving met eventueel aanvullende eisen in de Studiegids moet controleren.
 2. Verifieer of toestemming van je examencommissie nodig is om het vak of de minor in je programma op te nemen.
 3. Mail het onderwijsbureau van de faculteit (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl) en geef de volgende informatie:
  • je studentnummer
  • welke studie je doet
  • hoe ver je met je studie bent
  • welk bijvak je wil doen
 4. Je ontvangt een mail vanhet onderwijsbureau als je aanmelding in behandeling is genomen.
 5. Wanneer je te laat bent met de aanvraag en de intekentermijn voor het vak gesloten is, kun je niet meer deelnemen aan het vak. Je verzoek wordt afgewezen.