Bijvakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bijvakken bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht

Aansprakelijkheidsrecht
Bachelorscriptie (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Belastingrecht I
Burgerlijk procesrecht en insolventierecht
Conflictoplossing en geschilbeslechting
Contractenrecht
Cybercrime
Encyclopedie der rechtswetenschap II (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Erfrecht I
Erfrecht II
Europese rechtsbescherming
Formeel strafrecht
Inleiding in de rechtswetenschap
Leer elkaars vertoog: Inleiding familie- en jeugdrecht
Materieel strafrecht
Ondernemingsrecht
Overheid en privaatrecht
Overheidsrechtspersonenrecht
Overheidsschadevergoedingsrecht
Recht, politiek en moraal: medische biotechnologie
Rechtsgeschiedenis (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Sociaal recht
Strafrecht in perspectief 1: strafrechtsvergelijking
Strafrecht in perspectief 2: botsende belangen in het straf- en strafprocesrecht
Strafrecht in perspectief 3: sanctierecht in perspectief
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Verbreding goederenrecht A
Verbreding goederenrecht B

Engelstalig

Current Issues in Transnational Law
Human Rights and Migration: Current Issues
Human Rights and Migration: The Border
Human Rights and Migration: Citizenship
Internet Governance

Bijvakken masteropleiding Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht

Nederlandstalig
Aanbestedingsrecht
Actualiteiten internetrecht
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht - Individueel
Auteursrecht
Bestuursprocesrecht
Capita selecta sociale zekerheidsrecht|
Conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Erfrecht I (ma)
Europees arbeidsrecht
Fiscaal pensioenrecht
Formeel belastingrecht
Geloofsgemeenschappen en recht
Gemeenterecht
Gezondheidsrecht
Goederenrecht en insolventierecht
Grondgebruikrecht
Grondrechten in arbeidsrecht
Indirecte belastingen en internationale handel
Industriële eigendom
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
Internationaal en EU-belastingrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht (not)
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering
Jeugdrecht I
Jeugdrecht II
Jeugdstrafrecht
Juridisch Engels
Mensenrechten en strafrecht
Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Methoden van rechtswetenschap
Migratierecht
Omgevingsrecht II
Omzetbelasting
Ondernemingsrecht
Onderwijsrecht
Overdrachts- en omzetbelasting
Rechtsfilosofie
Rechtssociologie en rechtspleging
Sociale zekerheidsrecht
Sport en recht
Strafrechtstheorie
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Verdieping arbeidsrecht
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Verdieping contractenrecht
Verdieping familierecht: scheiding en haar gevolgen
Verdieping ondernemingsrecht
Verdieping strafrecht I
Verdieping strafrecht II
Verzekeringsrecht 

Engelstalig
Bioethics, Technology and Law
Competition Law
Corporations and International Crimes
Cybercrime and Cybersecurity
Estate planning
EU Anti-Discrimination Law
EU Internal Market Law
European and International Law
European Social Security Law
Expert Course
Financial Markets
Historical introduction to European Legal Science
Human Rights Protection in Europe
International Arbitration
International Business and Internet Law: Privacy, Security and Contracting
International Company Law
International Criminal Courts and Tribunals
International Intellectual Property Law
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
International Law Clinic
International Tax Law
Irregular Migration
Law and Religion in Europe
Migration and Legal Remedies
Migration Law Clinic
Philosophy of International Law
Private International Law
Public International Law
Public International Law, Selected Topics
Structure and Tensions in Migration and Refugee Law

Bijvakken bacheloropleiding Criminologie

Nederlandstalig
Forensische psychiatrie
Formeel strafrecht
Inleiding in de rechtswetenschap

Leer elkaars vertoog: Inleiding familie- en jeugdrecht
Materieel strafrecht
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (academische kern)
Multivariate analyse
Penologie/ detentierecht
Preventie en bestraffing van criminaliteit
Reclassering
Victimology

Bijvakken masteropleiding Criminologie

Nederlandstalig
Effectieve interventies: Wat werkt?
Gerede twijfel
Financieel-economisch strafrecht
Financieel-economische criminaliteit
Forensisch bewijs: Van plaats delict tot de cel
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (academische kern)
Misdaadanalayse en daderprofilering
Politie en veiligheid
Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek

Engelstalig
Center for International Criminal Justice Research Lab
Corporations and International Crimes
Expert course
Gender, Crime and Justice
International Crimes
International Criminal Courts and Tribunals
Perpetrators and Bystanders