Roosters en reglementen

Jaarschema's

Jaarschema's van alle bachelor- en masteropleidingen.

Onderwijs- en examenregeling en Examenreglement

De Onderwijs- en examenregelingen (OER), en het Examenreglement.

Taaltoets

Informatie over de verplichte taaltoets.