Medezeggenschap

De faculteit heeft twee medezeggenschapsorganen:

FSR en de Onderdeelcommissie overleggen afzonderlijk, maar ook als Gezamenlijke Vergadering met het bestuur van de faculteit.