Wetenschappelijke afdelingen

De wetenschappelijke afdelingen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Het wetenschappelijke staf is ingedeeld in deze zes afdelingen. De wetenschappers zijn bij een afdeling aangesteld, en nemen met het onderzoek dat zij verrichten deel aan één van de acht facultaire onderzoeksprogramma’s. Daarnaast participeren zijn in onderzoeksinstituten en expertisecentra.

Transnational Legal Studies 
Afdelingshoofd: prof. dr. G.T. (Gareth) Davies

Notarieel en fiscaal recht
Afdelingshoofd: prof. mr. J.W. Bellingwout

Privaatrecht
Afdelingshoofd: prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia

Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis
Afdelingshoofd: prof. mr. drs. W.J. Veraart

Staats- en bestuursrecht
Afdelingshoofd: prof. mr. F.J. van Ommeren

Strafrecht en criminologie
Afdelingshoofd: Prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin