Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht

afdeling Notarieel en Fiscaal recht 2015

Secties

  • Economie
    deze sectie verzorgt de vakken Rechtseconomie en Bedrijfseconomie A / B (bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor Notarieel Recht alsmede bachelor Criminologie). De sectie richt zich op onderwijs georiënteerde publicaties op het gebied van het Jaarrekeningenrecht. De sectie geeft meerdere malen per jaar de cursus Elementair Balanslezen voor de VU Law Academy.

  • Notarieel Recht
    deze sectie verzorgt samen met andere afdelingen binnen de faculteit de opleiding Notarieel Recht (bachelor en master) gericht op het notariaat,  bank- en verzekeringswezen, onroerend goed en advisering. De leden van de sectie verrichten onderzoek in het programma 'Publieke en private belangen in balans', met name op het gebied van het huwelijksvermogens- en erfrecht, estate planning en  de notariële belastingen.

  • Fiscaal recht
    deze sectie verzorgt de masterrichting Fiscaal Recht (variant directe belastingen en variant Indirect Tax), het vak Belastingrecht in de notariële opleiding en het vak Inleiding Belastingrecht in de bachelor Rechtsgeleerdheid. Daarnaast verzorgt de sectie onderwijs voor op het terrein van het belastingrecht op andere faculteiten (met name FEWEB). In deze sectie is het onderzoek georiënteerd op de belastingheffing van ondernemingen in een nationale en in een grensoverschrijdende context. Voor meer informatie, zie: www.belastingrechtaandevu.nl.

Medewerkers
Kijk links in het menu voor een overzicht van alle medewerkers van de afdeling Notarieel en fiscaal recht.