Akkermans, prof. dr. mr. A.J. (Arno)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86286
3b-86
a.j.akkermans@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar privaatrecht

Curriculum vitae

Arno Akkermans (1958) deed zijn doctoraal (cum laude) en promotie (cum laude) in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, Hij was werkzaam in de advocatuur (De Brauw Blackstone Westbroek Den Haag 1992, Kennedy Van der Laan Amsterdam 1996-1999), sinds 1999 is hij hoogleraar privaatrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Pioniert op het terrein van interdisciplinair en empirisch-juridisch onderzoek, werkt veel samen met psychologen en geneeskundigen. Oprichter en voorzitter van de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD), medeoprichter van het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van de faculteiten rechtsgeleerdheid en psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit en het EMGO instituut van het VU medisch centrum, mede-oprichter en lid steering committee International Network on Apology and Law Research (INLAR).

Onderwijsactiviteiten

Inleiding Verbintenissenrecht (Bachelor 1)
Aansprakelijkheidsrecht (Bachelor 3)
Verdieping Aansprakelijkheid en Verzekering (Master)
Conflictoplossing, Mediation en Onderhandelen (Master)

Onderzoeksactiviteiten

Arno Akkermans is programmaleider van het Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL). In het ACCL werken multidisciplinaire onderzoeksgroepen aan empirisch-juridisch onderzoek. De doelstelling van het ACCL is om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan verbetering van de mate waarin het juridische systeem tegemoet komt aan een breder spectrum aan menselijke behoeften en motivaties dan waar recht en de juridische discipline traditioneel op zijn gericht, zoals bijvoorbeeld rechtvaardigheid, erkenning, zingeving, betrokkenheid, zeggenschap, herstel, excuses en vergeving.

Expertise

Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht, schadevergoeding, letselschade, causaliteit en bewijs, recht en gezondheid, inzet van deskundigen in de rechtspleging, procedurele rechtvaardigheid, dienstverlening aan letselschadeslachtoffers, onderhandelen en conflictoplossing, gezondheidsrecht, interdisciplinair onderzoek.

Kernpublicaties

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis

Proefschrift (1997): Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Deventer, Tjeenk Willink. Dit proefschrift is uitverkocht en kan hier worden gedownload.

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Vereniging letselschade advocaten - Lid Commissie van Bijstand Amsterdam, 01 september 2011
Stichting Keurmerk Letselschade - Lid College van Advies Utrecht, 02 september 2011
Schadefonds Geweldsmisdrijven - Lid Raadkamer Statuut Rijswijk, 01 september 2013
Boom Juridische Uitgevers - redactielid Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade Den Haag, 02 december 2013
Grotius Academie - docent Nijmegen, 02 december 2013
Kennedy Van der Laan - Adviseur Amsterdam, 02 december 2013
Ned. Vereniging voor Rechtsvergelijking - Bestuurder Maastricht, 02 december 2013
Studiecentrum Rechtspleging - docent Zutphen, 02 december 2013
Stichting Triptiek - Lid Raad van Advies Tilburg, 01 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017