Blankman, Dr. mr. C. (Kees)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86293
3b-86, 3b-86
c.blankman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( bureau van de faculteit ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Universitair docent, coördinator afstudeerrichting privaatrecht

Curriculum vitae
Kees Blankman promoveerde in 1994 aan de VU over het onderwerp curatele. Hij preadviseerde voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht en (tweemaal) voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hij was voorzitter van een werkgroep die voor de Raad van Europa de tekst van een Europese Aanbeveling over levenstestamenten opstelde (2009). Hij adviseert notarissen, hulpverleners, advocaten, kantonrechters, organisaties van mentoren en bewindvoerders en soms de wetgever over wilsonbekwaamheid, vertegenwoordiging en (dwang)behandeling.

Onderzoeksactiviteiten

Kees Blankman neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma 'Amsterdam Centre for Family Law' en situeert zich in zijn onderzoek op het grensvlak van het familierecht en het gezondheidsrecht. De focus ligt op juridische vragen rond ondersteuning, vertegenwoordiging en bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen, in het bijzonder ouderen. In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzocht Kees Blankman of de ratificatie van het VN-Gehandicaptenverdrag zou moeten leiden tot wijzigingen in de huidige of voorgestelde regelingen in het Nederlandse recht inzake vertegenwoordiging van personen met een handicap.  

Onderwijsactiviteiten
Personen- en Familierecht
Verdieping Familierecht; scheiding en gevolgen
Gezondheidsrecht
Jeugdrecht

Expertise
Kees Blankman heeft mede door internationale contacten veel expertise opgebouwd op het gebied van ondersteuning, vertegenwoordiging, bescherming en(dwang)behandeling van wilsonbekwame personen 

Publicaties

Alle VU-publicaties, via Metis   
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Nevenwerkzaamheden

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht - Rechter Utrecht, 20 juli 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017