Haas, mr. dr. D. (Daniël)

E-mail
d.haas@vu.nl

Functie
Universitair docent

Vakgebied en specialisatie
contractenrecht
onderwerp promotieonderzoek:
Het recht op nakoming - een grensoverschrijdend onderzoek
 
Onderwijsactiviteiten
Capita selecta contractenrecht
Contractenrecht 
 
Onderzoek
neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma 'Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht'
 
Publicaties 
alle VU-publicaties, via Metis  
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam