Huizink, prof. mr. J.B. (Jan-Bernd)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86040
3b-86, 3a-46
j.b.huizink@vu.nl
school of business & economics ( accounting ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar ondernemingsrecht

Vakgebied en specialisatie
ondernemingsrecht 
 
Onderzoek
neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma 'Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht'
 
Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis 
   
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 06 februari 2017