Schaub, mr. dr. M.Y. (Martien)

+31 20 59 87851
2a-91
m.y.schaub@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( transnational legal studies )
Universitair docent

Curriculum vitae
Martien Schaub studeerde rechten in Nijmegen en promoveerde met haar onderzoek naar juridische aspecten van e-commerce aan de Universiteit Twente op het gebied van bedrijfskunde. Na korte tijd werkzaam te zijn geweest als juridisch consultent IT en recht, was zij enige jaren universitair docent privaatrecht bij het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. Sinds augustus 2012 is zij werkzaam als universitair docent aan de VU.

Onderwijsactiviteiten
Consumentenrecht, Contractenrecht, Verdieping verbintenissenrecht in Europees en historisch perspectief

Onderzoeksactiviteiten
Martien Schaub richt zich in haar onderzoek op consumentenrecht en contractenrecht. Binnen dit kader heeft zij bijzondere aandacht voor de invloed van Europees recht op nationale leerstukken.

Expertise
Privaatrecht, consumentenrecht, contractenrecht

Kernpublicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Bezwaar Adviescommissie van de Consumentenautoriteit - Adviseur Den Haag, 13 augustus 2012
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017