Van, mr. dr. A.J. (August)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86297
3b-86
a.j.van@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae
August Van (1963) studeerde rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam, waar hij in 1995 promoveerde op het onderwerp causaliteitsonzekerheid. Sindsdien is hij werkzaam als advocaat in Amsterdam. Vanaf 2001 combineert hij dit met een parttime aanstelling als onderzoeker/docent op de Vrije Universiteit. Als advocaat trad August op in een aantal spraakmakende zaken. Hij was de advocaat van de eiseres in het Taxibus-arrest en behartigde de belangen van de slachtoffers van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora en de gebruiksters van het anticonceptiemiddel Implanon. August was een aantal jaren werkzaam als rechter-plaatsvervanger en is al geruime tijd redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade. Op de Vrije Universiteit heeft hij samen met Arno Akkermans onderzoek verricht naar de rol van de medische deskundige bij letselschade. Dit onderzoek heeft geleid tot vele verbeteringen in de manier waarop het medisch traject bij letselschade is ingericht. Een daarvan is de in de praktijk veel gebruikte IWMD-vraagstelling. August heeft meer dan 50 artikelen gepubliceerd en talloze lezingen gegeven op het terrein van de aansprakelijkheid voor letselschade.

Onderwijsactiviteiten
Coördinator Verdieping Aansprakelijkheid en Verzekering
Docent werkgroepen Verdieping CMO

Onderzoeksactiviteiten
August Van verricht onderzoek in het programma Amsterdam Centre for Comprehensive Law.

Expertise 
Aansprakelijkheidsrecht, medische aansprakelijkheid, letselschade en mediation.

Kernpublicaties 
  • Onzekerheid over daderschap en causaliteit, diss. Rotterdam 1995 
  • Het medische traject, in: J. Wildeboer en S. Binkhorst (red.), Handboek Personenschade, 4210, p. 1-154 
  • Onbegrepen pijnklachten; rol voor de IWMD, Letsel & Schade 2012, nr. 2, p. 30-37 
  • Lies, damned lies and statistics. De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid, TVP 2012, nr. 2, p. 16-24

Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Beer Advocaten - Advocaat amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017