Wilken, mr. A. (Annelies)



Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Onderzoeker

Curriculum Vitae 
Annelies Wilken heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2002 afgestudeerd in het privaat- en strafrecht. Van begin 2003 tot medio 2008 is zij werkzaam geweest als advocaat bij Houthoff Buruma. Zij heeft zich met name bezig gehouden met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en heeft zich gespecialiseerd in letselschade. Op 1 juli 2008 is zij als onderzoeker in dienst getreden bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier doet zij in opdracht van het Nationaal Platform voor Personenschade onderzoek naar het medische traject bij letselschade en de rol van de medisch adviseur.

Vakgebied en specialisatie
Privaatrecht / Aansprakelijkheidsrecht / Verzekeringsrecht

Onderzoek
Doet onderzoek in opdracht van het Nationaal Platform Personenschade naar het medische traject bij letselschade en de rol van de medisch adviseur. Neemt deel aan de Amsterdam Centre for Comprehensive Law.

Publicaties
  • Lubach, R.D., Wilken, A. (2008). Toezicht en aansprakelijkheid in de personenschadepraktijk. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 1, 11-16.
  • Wilken, A., Van Sint Truiden, M. Ph. (2004). Judgment on loans for buying shares. International Financial Law Review, July 2004, p. 47
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam