Bruijn, mr. C.J. (Niels) de

+31 20 59 87464
2a-91
c.j.de.bruijn@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Promovendus

Onderzoeksactiviteiten
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in de vroeg-moderne periode.

Niels verricht onderzoek in het programma Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht. Het doel van zijn onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar beeld van de totstandkoming van eenduidige regelingen op het gebied van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het ius commune van de vroegmoderne periode (16e-18e eeuw). De wijze waarop deze algemeen aanvaarde doctrinaire uitgangspunten tot stand kwamen is echter nog altijd niet goed in kaart gebracht. Het onderzoek spitst zich toe op de ontwikkelingen in Frankrijk, de Nederlanden en de Duitse landen.

Onderwijsactiviteiten
Bachelorscriptie (B3)
Rechtsgeschiedenis (B1) 

Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam