Bruijn, mr. C.J. (Niels) de

+31 20 59 87464
2a-91
c.j.de.bruijn@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Universitair docent

Onderzoeksactiviteiten:
Niels is sinds 2020 als universitair docent werkzaam aan de Vrije Universiteit. Zijn interesse gaat met name uit naar de rechtsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, zowel de theorie als de praktijk. In 2018 promoveerde Niels cum laude aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over de juridische omgang met verborgen gebreken in het ius commune in de 16e-18e eeuw. Sinds 2020 doet Niels onderzoek naar de rechtshistorische context van common-pool resources (gemene gronden, viswateren, productiemiddelen) en de collectieven die daar het beheer over voerden (markegenootschappen, gilden). Onderwerpen die daarmee verband houden zijn collectieve eigendom, verenigingsrecht, receptie van het geleerde recht als middel om eigendomsclaims door te zetten en paleografie van vroegmoderne handschriften. 

Onderwijsactiviteiten:
Bachelorscriptie (B3)
Rechtsgeschiedenis (B1) 
Inleiding in de rechtswetenschap (B1)
Juridische vaardigheden A (B1)