Geeraets, dr. mr. V.C. (Vincent)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83274
2a-91
v.c.geeraets@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Docent
Curriculum vitae
Vincent Geeraets is docent bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis. Hij is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in Rechten en heeft ook Wijsbegeerte gestudeerd. Vervolgens heeft hij in Groningen een promotietraject doorlopen dat in 2011 afgesloten is met het proefschrift A Neutral Conception of Punishment. Hij is gepromoveerd bij A.R. Mackor en W. van der Burg. Sinds 2012 doceert hij aan de VU. Ook daarvoor is hij al enige tijd in dienst geweest van de VU. In zijn onderzoek richt Geeraets zich op filosofische kwesties gerelateerd aan strafrecht en herstelrecht.

Onderwijsactiviteiten
Recht en Praktijk (BR3)
Juridische Vaardigheden (BR1)
Encyclopedie Criminologie (BC2) 

Onderzoeksactiviteiten
Vincent Geeraets verricht onderzoek in het programma Boundaries of Law. Zijn onderzoek richt zich op strafrechtsfilosofische kwesties, zoals de analyse van het strafbegrip en de rechtvaardiging van straf. In recente publicaties richt hij zich op het herstelrecht dat geldt als een alternatief voor het strafrecht.

Expertise
Rechtsfilosofie, analytische filosofie, strafconcept, rechtvaardiging van straf, grenzen van het strafrecht, herstelrecht.

Kernpublicaties
  • V.C. Geeraets, A Neutral Conception of Punishment: A Philosophical Analysis, 2011.
  • V.C. Geeraets, ‘Herstelrechtelijke ficties’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 175(2) 2014, p. 72-79.
  • V.C. Geeraets, ‘Fictions of Restorative Justice’, Criminal Law and Philosophy, 2014, DOI: 10.1007/s11572-014-9315-4.
  • V.C. Geeraets, ‘Punishment as an Argument’, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, later dit jaar te verschijnen.

Alle VU-publicaties, via METIS

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017