Hallebeek, prof. mr. J. (Jan)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86324
2a-91
j.hallebeek@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis

Curriculum vitae
Jan Hallebeek studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1986 tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Hij was van 1989 tot 1999 KNAW-onderzoeker en van 1997 tot 2006 Bijzonder hoogleraar ‘Oude Katholieke Kerkstructuren’ aan de Universiteit Utrecht (Faculteit Godgeleerdheid). Vanaf 1986 is Hallebeek werkzaam aan de VU, vanaf 1999 als hoogleraar. Tegenwoordig is hij tevens lid van de redactie van Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Brill Publishers) en Nederlands Tijdschrift Religie & Recht; lid van de redactieraad van Fundamina. A Journal of Legal History (Pretoria) en van Comparative Legal History (Hart Publishers), lid van de Raad van toezicht van het Centrum voor Religie en Recht, bestuurslid van het Stevin Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis (Vrije Universiteit Amsterdam) en lid van de “Commissie voor de Uitgave van de Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Onderwijsactiviteiten

 • Rechtsgeschiedenis (B1)
 • Coördinator Honours Programme
 • Religieuze gemeenschappen en recht (keuzevak)
 • Historical Introduction to European Legal Science (uitwisselingsvak)
 • Science and Religion: Views from History (Honoursvak)
 • Amsterdam Law Trials (Honoursvak)
 • Summer School “Laws in Antiquity”

Onderzoeksactiviteiten
Hallebeek’s onderzoek maakt deel uit van het vierde cluster binnen CLUE+ “Knowledge formation and its history”, het programma “Contract Law and Law of Obligations in General” onderzoeksschool Ius Commune (senior onderzoeker) en het programma “Publieke en private belangen in het financieel- en ondernemingsrecht” van het Kooijmans-Instituut, meer in het bijzonder van het subprogramma “Rechtszekerheid”. Vanaf 1990 vindt het onderzoek deels plaats tijdens een jaarlijks verblijf aan het Max Planck-Instituut voor Europese rechtsgeschiedenis te Frankfurt am Main.

Recente projecten waaraan wordt deelgenomen zijn:

 • Verjaring, internationale werkgroep van de Gerda Henkel Stiftung
 • Amende honorable en amende profitable in samenwerking met afdeling privaatrecht
 • Middeleeuwse Friese rechtsbronnen in samenwerking de Frieske Akademy
 • Appel comme d’abus (Université Paris 8 en Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

Expertise
Romeins recht, geschiedenis canoniek recht, geschiedenis privaatrecht, Middeleeuwse rechtswetenschap, juridische paleografie, receptie van het Romeinse recht, vroegmoderne scholastiek, codificatie van het privaatrecht, verbintenissenrecht, ecclesiologisch Jansenisme.

Kernpublicaties

 • Jan Hallebeek The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism [Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut, 35], Nijmegen 1996
 • Jan Hallebeek, Developments in mediaeval Roman law, in: E.J.H. Schrage (red), Unjust enrichment: The comparative legal history of the law of restitution [Comparative studies in continental and Anglo-American legal history, 15], Berlijn 1995, 59-120
 • Jan Hallebeek, Papal prohibitions midway between rigor and laxity. On the issue of depicting the Holy Trinity, in: W. van Asselt e.a. (red), Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious Identity [Jewish and Christian perspectives series, 14], Leiden-Boston 2007, 353-383 + Plates

Alle VU-publicaties, via Metis. 

Overige publicaties

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Gerechtshof - Raadsheer plaatsvervanger 's Hertogenbosch, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017