Klink, prof. dr. B.M.J. (Bart) vanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86327
2a-91
b.van.klink@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Hoogleraar Methoden van recht en rechtswetenschap

Curriculum vitae
Bart van Klink is hoogleraar Methoden van recht en rechtswetenschap. Hij is verantwoordelijk voor de vaardighedenlijn in de rechtenopleiding, bestaande uit onder meer de vakken Juridische vaardigheden, Pleitoefening en Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek. Tussen 1995 en 2009 was hij universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis, Universiteit van Tilburg. In 1998 promoveerde hij cum laude op het proefschrift De wet als symbool: Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling m/v bij de arbeid. In 2009 werd hij als hoogleraar aan de VU benoemd, waar hij in 2010 zijn oratie hield, getiteld Rechtsvormen: Autonomie van recht en rechtswetenschap. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR) en hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Law & Method

Onderwijsactiviteiten
Juridische vaardigheden
Pleitoefening
Inleiding tot de rechtswetenschap
Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek
Legal research lab
Bachelorscriptie
Column almanak studievereniging QBD (PDF)
     
Onderzoeksactiviteiten
Van Klink neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Boundaries of Law. In dat kader maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Time & Law. Hij richt zich met name op twee thema’s: ten eerste de methodologie van het recht en de rechtswetenschap en ten tweede de verandering en ontwikkeling van het recht. Recentelijk heeft hij enkele bundels geredigeerd over symboolwetgeving en biorecht, de verhouding tussen feiten en normen, en academische vorming. Daarnaast publiceert Van Klink over onderwerpen als de rol van gezag in het recht, de motiveringsplicht van de rechter, recht en verzet, recht en taal, populisme en vijandbeelden in de hedendaagse strijd tegen het terrorisme.

Expertise
Rechtstheorie, politieke theorie, rechtssociologie, methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, juridische vaardigheden, multi- en interdisciplinair onderzoek, hermeneutiek, retorica, rechtsvinding, argumentatieleer, recht en taal, rechtsstaat, gezag, recht en politiek, recht en verzet, populisme, terrorismebestrijding, rechtsontwikkeling.

Main publications
  • Klink, B.M.J. van (2016), ‘Learning and Aphasia. What Is the Use of Skeptical Legal Education?’, in: Klink, B.M.J. van & Vries, U. de (Eds.), Academic Learning in Law. Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Activities (pp. 15-34). Cheltenham: Edward Elgar.
  • Klink, B.M.J. van & Taekema, H.S. (2016), ‘A Dynamic Model of Interdisciplinarity. Moving from Multidisciplinary to Interdisciplinary or Transdisciplinary Legal Research’, in: Kirste, S. (Ed.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften. Ein interdisziplinärer und internationaler Dialog (pp. 87-102). Berlin: Duncker & Humblot.
  • Klink, B.M.J. van & Lembcke, O.W.L. (2016), ‘Exploring the Boundaries of Law. On the Is-Ought Distinction in Jellinek and Kelsen’, in: Taekema, H.S., Klink, B.M.J. van, & Been, W. de (Eds.), Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 201-223). Cheltenham: Edward Elgar.
  • Klink, B.M.J. van & Lembcke, O.W. (2013). What Rules the Rule of Law? A Comparison between Michael Oakeshott and Hans Kelsen. In M. Henkel & O.W. Lembcke (eds.), Praxis und Politik - Michael Oakeshott im Dialog (pp. 225-246). Tübingen: Mohr Siebeck.
  • Klink, B.M.J. van (2011). Symbolic Power: Political Rhetoric in a State of Exception. In T. van Haaften (Ed.), Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain (pp. 307-325). Leiden: Leiden University Press. 

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis
Overige publicaties

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Joods cultureel centrum MerkAz - Ondersteuning organisatie van muzikale evenementen Utrecht, 01 november 2014
Boom Juridische uitgevers - Hoofdredacteur tijdschrift Law & Method Den Haag, 01 december 2014
Verening vd Sociaalwetenschappeljike bestudering vh Recht - Bestuurder Nijmegen, 15 januari 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017