Publicaties prof. dr. Bart van Klink

Publicaties

 • Taekema, S & Klink, Bart van (2009), 'Dwarsverbanden. Interdisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap', Nederlands JuristenBlad 2009, pp. 2559-2566
  (pdf boegevoegd als attachment).
 • Klink, Bart van (2008), ‘Facts and Norms. The Unfinished Debate between Eugen Ehrlich and Hans Kelsen’, in: Marc Hertogh (ed.), Living Law. Rediscovering Eugen Ehrlich, Oxford: Hart Publishing, pp. 239-282, beschikbaar op: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980957.
 • Klink, Bart van (2008), ‘Can There Be Law Without the State? The Ehrlich-Kelsen Debate Revisited in a Globalizing Setting’, in: Hanneke van Schooten and Jonathan Verschuuren (eds.), International Governance and Law. State Regulation and Non-State Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 43-74.
 • Klink, Bart van, en Sanne Taekema (2008), ‘A Dynamic Model of Interdisciplinarity. Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law’, beschikbaar op: http://ssrn.com/abstract=1142847 (verschijnt in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2009).
 • Klink, Bart van, en Nicolle Zeegers (2008), ‘De identificatieplicht als middel tot de-anonimisering en disciplinering. Politieagenten aan het woord’, Recht der Werkelijkheid, nr 2, pp. 35-58.
 • Klink, Bart van, & Oliver Lembcke (2007), ‘Can Terrorism Be Fought Within the Boundaries of the Rule of Law? – A Review of Recent Literature in Political Philosophy’, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2007, nr. 2, pp. 9-26.
 • Klink, Bart van, & Oliver Lembcke (2007), ‘Eskalation als modus operandi. Zur Rationalität des modernen Terrors aus politiktheoretischer Sicht’, in: Martin H.W. Möllers & Robert Chr. van Ooyen (Hrsg.), Politischer Extremismus. Bd. 2: Terrorismus und wehrhafte Demokratie, Verlag für Polizeiwissenschaft: Frankfurt a.M., pp. 29-44.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (2007), ‘Equality in Utilitarian Reasoning, or: How Useful Is the Pragma-Dialectic Approach as an Analytical and Critical Tool?’, in: Frans H. van Eemeren e.a. (eds.), Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Sic Sat 2007 – International Centre for the Study of Argumentation: Amsterdam, pp. 1203-1210.
 • Klink, Bart van, Gülsah Cebe en Nicolle Zeegers (2007), ‘De opkomst van de transparante burger. Over de identificatieplicht in Nederland en omringende landen’, Ars Aequi 2007, pp.600-604.
 • Klink, Bart van (2007), ‘Recht is een keuze. Over nut en noodzaak van de uitgebreide identificatieplicht’, Privacy & Informatie 2007, pp. 94-100.
 • Klink, Bart van (2007), ‘Prioriteiten in handhaving en toezicht. Over de kern van kernbepalingen en de zin van “onzin”bepalingen’, RegelMaat 2007, nr. 1, pp. 1-11.
 • Klink, Bart van (2007), ‘Does Neccessity Know No Laws? Application of Law in a State of Exception’, in: José Rubio Carrecedo (ed.), Political Philosophy. New Proposals for New Questions, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft Nr. 107, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 129-142.
 • Klink, Bart van, & Nicolle Zeegers (red.) (2006), Hoe maakbaar is veiligheid? Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, Breda: Papieren Tijger.
 • Klink, Bart van, & Nicolle Zeegers (2006), ‘Inleiding. Werkt de uitgebreide identificatieplicht? Een balans na 1 jaar’, in: Bart van Klink & Nicolle Zeegers (red.), Hoe maakbaar is veiligheid? Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, Breda: Papieren Tijger, pp. 9-13.
 • Klink, Bart van (2006), ‘De symbolische instrumentaliteit van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht’, in: Bart van Klink & Nicolle Zeegers (red.), Hoe maakbaar is veiligheid? Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht, Breda: Papieren Tijger, pp. 71-86.
 • Klink, Bart van (2006), ‘Positief-symbolische effecten’ en ‘Negatief-symbolische effecten’, in: M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling. Principes en praktijken, Nijmegen: Van der Wolf, pp. 301-310.
 • Klink, Bart van, Nicolle Zeegers & Willem Witteveen (eds.) (2005), Social and Symbolic Effects of Legislation Under the Rule of Law (Studies in Political Science, vol. 23), Lewiston: The Edwin Mellen Press.
 • Klink, Bart van, & Nicolle Zeegers (2005), ‘Introduction. The Social and Symbolic Working of Legal Rules’, in: Bart van Klink, Nicolle Zeegers & Willem Witteveen (eds.) (2005), Social and Symbolic Effects of Legislation Under the Rule of Law (Studies in Political Science, vol. 23), Lewiston: The Edwin Mellen Press, pp. 1-6.
 • Klink, Bart van (2005), ‘An Effective-Historical View on the Symbolic Working of Law’, in: Nicolle Zeegers, Willem Witteveen & Bart van Klink (eds.), Social and Symbolic Effects of Leglislation Under the Rule of Law (Studies in Political Science, vol. 23), Lewiston: The Edwin Mellen Press, pp. 113-144.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (2005), ‘Analogy and Legal Reasoning’, in: Zouhair Maalej (ed.), Metaphor, Cognition and Culture, Manouba-Tunis: University of Manouba-Tunis, pp. 61-77.
 • Klink, Bart van (2005), ‘De anarchist als dakloze’, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2005, pp. 311-312.
 • Klink, Bart van (2005), ‘De rechtsstaat is geen huis. Een metafooranalyse en -kritiek’, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2005, pp. 144-165.
 • Klink, Bart van, & Ankie Broekers-Knol (2005), Pleitwijzer.  Succesvol pleiten in de praktijk (geheel herziene editie), Amsterdam: Bert Bakker.
 • Klink, Bart van, & Ankie Broekers-Knol (2005), ‘Inleiding’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk (geheel herziene editie), Amsterdam: Bert Bakker, pp. 13-19.
 • Klink, Bart van, & Maria IJzermans (2005), ‘Het systeem van de retorica’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk (geheel herziene editie), Amsterdam: Bert Bakker, pp. 43-90.
 • Klink, Bart van (2005), ‘De cultuur van het woord’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk (geheel herziene editie), Amsterdam: Bert Bakker, pp. 257-258.
 • Klink, Bart van (2005), ‘The Empty Wheelbarrow of Law’, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2005, pp. 186-194.
 • Klink, Bart van (2004), ‘Legislation in the Netherlands. The Communicative Turn’, in: Sanne Taekema (ed.), Understanding Dutch Law, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 103-131.
 • Klink, Bart van, & Maria IJzermans (2004), ‘De rechterlijke motivering in een multiculturele samenleving’, in: Eveline Feteris e.a. (red.), In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie 27 juni 2003 te Rotterdam, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 99-113.
 • Klink, Bart van (2004), recensie van: Dyab Abou Jahjah, Tussen twee werelden. De roots van een vrijheidsstrijd, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2004, pp. 118-125.
 • Klink, Bart van (2004), recensie van: J-W. Müller, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2004, pp. 218-225.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (2003), ‘Machtenscheiding of machtendeling? Over de rol van de rechter in het Zweedse wetgevingsproces’, RegelMaat 2003, pp. 2-14.
 • Klink, Bart van (2003), recensie van: N. Dewandre, Critique de la raison administrative. Pour une Europe ironiste, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2003, pp. 80-83.
 • Klink, Bart van, en Willem Witteveen (2002), De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (Voorstudies en achtergronden WRR, V 116), Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Klink, Bart van, en Willem Witteveen (2002), ‘Voorwoord’, in: Bart van Klink en Willem Witteveen, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (Voorstudies en achtergronden WRR, V 116), Den Haag: Sdu Uitgevers, pp. 9-14.
 • Klink, Bart van (2002), ‘In de macht van de rechtsstaat’, in: Bart van Klink en Willem Witteveen, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (Voorstudies en achtergronden WRR, V 116), Den Haag: Sdu Uitgevers, pp. 127-217.
 • Klink, Bart van, en Willem Witteveen (2002), ‘Nawoord na “de aanval”’, in: Bart van Klink en Willem Witteveen, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (Voorstudies en achtergronden WRR, V 116), Den Haag: Sdu Uitgevers, pp. 219-229.
 • Klink, Bart van, & Corien Prins (2002), Law and Regulation. Scenarios for the Information Age (Informatization Developments and the Public Sector Nr. 7), Amsterdam: IOS Press.
 • Klink, Bart van (2002), ‘Mind over Matter? De verhouding tussen symboolwerking en sociale werking van wetgeving’, in: K. Van Aeken & F. Van Loon (red.), De toekomst van de rechtssociologie in het justitieel beleid. Bijdragen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke bestudering van het Recht, 13 en 14 december 2001, UFSIA, Universiteit Antwerpen, Antwerpen: UFSIA, pp. 37-52.
 • Klink, Bart van (2002), ‘Symboolwetgeving. Een rechtssociologische begrips¬bepaling’, Christen-democratische verkenningen 2002, pp. 9-21.
 • Klink, Bart van (2001), ‘Bedreigt rechtsvinding de rechtszekerheid?’, Delikt & Delinkwent 2001, pp. 685-710.
 • Klink, Bart van, Corien Prins & Willem Witteveen (2001), ‘Het conceptuele tekort: een survey-onderzoek naar de wisselwerking tussen ICT en het recht’, in: Rick van der Ploeg & Chris Veenemans (red.), De invloed van ICT op maatschappij en overheid. Naïef vooruitgangsgeloof of harde werkelijkheid?, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 85-201.
 • Klink, Bart van, & Erik-Jan Broers (red.) (2001), De rechter als rechtsvormer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Klink, Bart van, & Erik-Jan Broers (2001), ‘Ten geleide. Rechtsvorming door de rechter’, in: Erik-Jan Broers & Bart van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 1-11.
 • Klink, Bart van (2001), ‘Rechtsvinding en rechtszekerheid in het strafrecht’, in: Erik-Jan Broers & Bart van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 197-220.
 • Klink, Bart van (2001), recensie van Dorien Pessers, Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel (diss. Amsterdam), Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, pp. 94-100.
 • Klink, Bart van, & Ankie Broekers-Knol (2000), Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk, Amsterdam: Bert Bakker.
 • Klink, Bart van, & Ankie Broekers-Knol (2000), ‘Inleiding’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk, Amsterdam: Bert Bakker, pp. 11-16.
 • Klink, Bart van, & Maria IJzermans (2000), ‘Het systeem van de retorica’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk, Amsterdam: Bert Bakker, pp. 38-63.
 • Klink, Bart van (2000), ‘De cultuur van het woord’, in: Ankie Broekers-Knol & Bart van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk, Amsterdam: Bert Bakker, pp. 142-143.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (red.) (2000), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (2000), ‘Over deze bundel’, in: Bart van Klink & Willem Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, pp. 1-4.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (2000), ‘De overtuigende wetgever’, in: Bart van Klink & Willem Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, pp. 5-28.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (2000), ‘Een overtuigend beeld van de wetgever?’, in: Bart van Klink & Willem Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, pp. 259-275.
 • Klink, Bart van (2000), ‘De rol van de Commissie gelijke behandeling bij de bestrijding van discriminatie’, Arbeid Integraal 2000, pp. 91-96.
 • Klink, Bart van (2000), ‘De symbolische strijd om het recht: de zaak Michael Kohlhaas’, in: Willem Witteveen & Sanne Taekema (red.), Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen, Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Klink, Bart van (2000), ‘God - ezel of huistiran?’, in: Willem Witteveen & Sanne Taekema (red.), Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen, Den Haag: Boom juridische uitgevers, pp. 287-292.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (2000), ‘De werking en legitimiteit van de analogie in het recht’, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2000, pp. 45-60.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (2000), ‘Drogredenen in het parlementaire debat. Het wetsvoorstel belaging als casus’, Nederlands Juristenblad 2000, pp. 351-357.
 • Klink, Bart van (2000), ‘Effectiviteit van gelijke-behandelingswetgeving. Van sociale werking naar symboolwerking’, in: Rikki Holtmaat (red.), De toekomst van gelijkheid: de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijke-behandelingsnorm, Deventer: Kluwer, pp. 215-230.
 • Klink, Bart van, Corien Prins & Willem Witteveen (2000), Het conceptuele tekort. Een survey-onderzoek naar de wisselwerking tussen ICT en het recht, Den Haag: Infodrome.
 • Klink, Bart van (2000), ‘Het hele symbolische schouwspel. De betekenis van de Commissie gelijke behandeling in concreto’, in: Marc Hertogh & Lenie de Groot-van Leeuwen (red.), Na de uitspraak. Gevolgen van geschilbeslechting, Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie, pp. 33-51.
 • Klink, Bart van, Philip Eijlander, Rob van Gestel, Piet Gilhuis, Ernst Hirsch Ballin & Jonathan Verschuuren (2000), ‘Perspectieven op wetgeving: een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving’, RegelMaat 2000, pp. 68-87.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (2000), ‘Van fictie naar werkelijkheid. Analogie in het strafrecht’, in: Eveline Feteris e.a. (red.), Met recht en reden. Bijdragen aan het derde symposium Juridische argumentatie, Rotterdam 18 juni 1999, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 155-162.
 • Klink, Bart van (2000), ‘Wederkerigheid niet geschikt als rechtsbeginsel’, Christen- democratische verkenningen 2000, nr. 10, pp. 22-30.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (1999), ‘Analogie en rechtszekerheid in het strafrecht’, Delikt & Delinkwent 1999, pp. 977-997.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (1999), ‘Bestrijding van cyberstalking: overheids- of zelfregulering?’, Privacy & Informatie 1999, pp. 55-61.
 • Klink, Bart van (1999), ‘Symboolwerking van gelijke-behandelingswetgeving: de WGB vanuit een communicatief perspectief bezien’, Nemesis,1999, nr. 1, pp. 4-11.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (1999), ‘Why Is Soft Law Really Law?’, RegelMaat 1999, pp. 126-140.
 • Klink, Bart van (1998), De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Klink, Bart van, & Lambèr Royakkers (1998), ‘Enkele kanttekeningen bij de straf¬baar¬stelling van stalking’, Delikt & Delinkwent 1998, pp. 630-643.
 • Klink, Bart van, en Lambèr Royakkers (1998), ‘Stalking. Van media-hype tot juridische categorie’, in: L.M.M. Royakkers & A. Sarlemijn (red.), Stalking strafbaar gesteld, Deventer: Gouda Quint, pp. 1-20.
 • Klink, Bart van (1996), ‘Analogy Comprehension as Complexity Reduction’, Acta Linguistica Hungarica 1996, pp. 189-207.
 • Klink, Bart van (1996), ‘Gaat onze democratie aan deskundigheid ten onder?’, Tijdschrift voor de Sociale Sector 1996, nr. 5, pp. 38-39.
 • Klink, Bart van, & Andreas Mittmann (1996), ‘Lossen we het samen wel op? Een vergelijking en evaluatie van de wetgevingstechniek ingezet ter bestrijding van discriminatie in Nederland en Duitsland, RegelMaat 1996, pp. 1-10.
 • Klink, Bart van (1996), ‘No More Stories Anymore?’, Karakters 1996, nr. 1, pp. 57-60.
 • Klink, Bart van, en Joke Klein Kranenberg (1995), ‘De grenzen van Law’s Empire. Dworkins rechtsfilosofie onder vuur’, Krisis 1995, pp. 63-71.
 • Klink, Bart van, Paul van Seters & Willem Witteveen (red.) (1993), Gedeelde normen? Gemeenschapsdenken en het recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Klink, Bart van, & Nico Florijn (1993), Ronald Dworkin. Heeft de gemeenschap een seksleven?’, in: Bart van Klink, Paul van Seters & Willem Witteveen (red.), Gedeelde normen? Gemeenschapsdenken en het recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, pp. 97-110.
 • Klink, Bart van, & Willem Witteveen (1993), ‘Gedeelde normen?’, in: Bart van Klink, Paul van Seters en Willem Witteveen (red.), Gedeelde normen? Gemeenschapsdenken en het recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, pp. 341-362. 
   

Lezingen Bart van Klink (selectie vanaf 2000)

 • ‘A Hermeneutics of the Exception’, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, 15-1-2008.
 • ‘A Dynamic Model of Interdisciplinarity. Possibilities and Limitations of Interdisciplinary Research into Law’ (samen met Sanne Taekema), IVR 2007 Conference, Krakau, 3-8-2007.
 • ‘Can There Be Law Without The State? The Ehrlich-Kelsen Debate Revisited’, Conference ‘State Legislature and Non-State Law’, Tilburg, 15-6-2007. 
 • ‘Recht is een keuze. Over nut en noodzaak van de uitgebreide identificatie¬plicht’, Studiemiddag over de identificatieplicht, Groningen, 5-3-2007. 
 • ‘Equality in Normative Reasoning’ (met Lambèr Royakkers), ISSA 2006 Conference, Amsterdam, 28-6-2006. 
 • ‘Prioriteiten in handhaving en toezicht. Over de kern van kernbepalingen en de zin van “onzin”bepalingen’, lezing ten behoeve van de discussiebijeenkomst op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, 4-9-2006. 
 • ‘Der Mythos der Verlorenen Unschuld. Gewalt und Gewalt¬bekämpfung in den Niederlanden’, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 10-2-2005. 
 • ‘Does Necessity Know No Laws? Application of Law in a State of Exception’, IVR 2005 Congress, Granada, 25-5-2005. 
 • ‘Hoe “maakbaar” is veiligheid? Over de Wet op de identificatieplicht en andere anti-terrorismewetgeving’, lezing ten behoeve van de boekpresentatie Social and Symbolic Effects of Legislation under the Rule of Law, Utrecht, 13-5-2005. 
 • ‘Law in a Lawless World. Agamben on the State of Exception’, Critical Legal Conference, Kent, 2-9-2005. 
 • ‘The Symbolic Working of Equality Law’, SLSA 2005 Conference, Liverpool, 30-3-2005. 
 • ‘In de macht van de rechtsstaat’, VSR-jaarvergadering 2004, Leiden, 10-12-2004. 
 • Symbolic Working and Effective-History, workshop ‘The Social and Symbolic Working of Legal Rules’, Groningen, 3-4-2003. 
 • ‘Mind over Matter? De verhouding tussen symboolwerking en sociale werking van wetgeving’, VSR-Jaarvergadering, Universiteit Antwerpen, 13-12-2001. 
 • ‘De verhouding tussen symboolwerking en sociale werking van wetgeving’, VSR-congres, Antwerpen 13-10-2001. 
 • ‘Analogy, Cognition, and Legal Reasoning’ (met Lambèr Royakkers), Fourth International Conference on Researching and Applying Metaphor: Metaphor, Cognition, and Culture, Tunis, 6-4-2001. 
 • ‘Communicatieve macht. Over de verhouding tussen gelding, werking en waarde van wetgeving’, VSR-congres, Ellecom, 14-12-2000.