Veraart, prof. mr. drs. W.J. (Wouter)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86325
2a-91
w.j.veraart@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
hoogleraar


Curriculum Vitae
Wouter Veraart (1971) is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie en hoofd van de afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis. Hij is verantwoordelijk voor het wijsgerig onderwijs in de Bacheloropleidingen binnen de rechtenfaculteit en nauw betrokken bij de Masteropleiding Philosophy of Law and Governance.  

Veraart studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn benoeming tot hoogleraar aan de VU in 2009 doceerde Veraart rechtsfilosofie aan de VU en rechtsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Rotterdam promoveerde hij in 2005 cum laude op het proefschrift ‘Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw’. Voor zijn proefschrift en andere publicaties ontving hij in 2006 de Dirk Jacob Veegensprijs. In 2007 ontving hij van NWO een Veni-subsidie voor onderzoek rond het thema ‘Time, Restitution and the Law’. In zijn oratie 'De passie voor een alledaagse rechtsorde' in 2009 besteedde hij aandacht aan de juridische implicaties van vergeten en herinneren als collectieve reacties op onrecht uit het verleden. Momenteel werkt hij aan een model getiteld “The Wheel of Restoration”, dat ingaat op verschillende manieren om met onrecht uit het verleden om te gaan.

Onderwijsactiviteiten
Inleiding in de rechtswetenschap (B1)
Encyclopedie I (B1)
Encyclopedie II (B3)
Encyclopedie Criminologie (BC2)
Minorprofiel Recht en Maatschappij (coördinator)
Master Philosophy of Law and Governance

Onderzoeksactiviteiten
Wouter Veraart neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Boundaries of Law. Zijn onderzoek richt zich op de spanningsverhouding tussen recht en moraal, in het bijzonder wanneer de maatschappij zich geconfronteerd ziet met groot onrecht uit het verleden.

Expertise
Eigendoms- en restitutiekwesties na periodes van groot onrecht, vraagstukken rond rechtsstatelijkheid, spanning tussen vrede en rechtvaardigheid, slachtofferschap, filosofie van de mensenrechten.

Kernpublicaties
  • Veraart, W.J. (2015). Bescherm het slachtoffer, begin bij de verdachte. Justitiële Verkenningen, 41 (5), 62-80.
  • Veraart, W.J. (2014). The Experience of Legal Injustice. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43 (3), 267-278. doi: 10.5553/njlp/.000022
  • Veraart, W.J. (2014). Between Justice and Legal Closure: Looted Art Claims and the Passage of Time. In E. Campfens (Ed.), Fair and Just Solutions? Alternatives to litigation in Nazi-looted art disputes: status quo and new developments (pp. 211-221). The Hague: Eleven International Publishing.
  • W.J. Veraart, ‘Not In Our Name! Losing Humanity in Current Human Rights Discourse’, in: B.C. van Beers, L.D.A. Corrias & W.G. Werner (red.), Probing the Boundaries of Humanity. Crimes against Humanity, Human Dignity and the Commons of Mankind across International Law and Biolaw, Cambridge University Press (forthcoming).
  • W.J. Veraart, ‘Forgetting, remembering, forgiving, and the mundane legal order’, in: B. van Stokkom, N. Doorn & P.J.M. van Tongeren (red.), Public Forgiveness in Post-Conflict Contexts (Series on Transitional Justice, Vol. 10), Cambridge/Antwerpen/Portland: Intersentia 2012, p. 65–89.
  • W.J. Veraart & L.C. Winkel (ed.), The Post-war Restitution of Property Rights in Europe. Comparative Perspectives, Amsterdam/Aalen: Scientia 2011.

Raadpleeg alle VU-publicaties, via Metis  
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Amst.Coop.Woningbouwver.Eigen Hulp - Commissaris Amsterdam, 02 december 2013
Stichting Pipslab - Bestuurder Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017