Wolthuis, dr. A.J. (Bertjan)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83287
2a-91
a.j.wolthuis@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( rechtstheorie en rechtsgeschiedenis )
Universitair docent

Curriculum vitae
Afgestudeerd in Bestuurskunde (1996) aan de Universiteit Twente en Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied (1997) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg (2005). Universitair docent  aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit sinds 2001.

Onderwijsactiviteiten
Encyclopedie der Rechtswetenschap I
Pleitoefening
Juridische vaardigheden, onderdeel Juridische argumentatie

Onderzoeksactiviteiten
Dr. A.J. Wolthuis verricht onderzoek in het programma Boundaries of Law.

Hij publiceert over (de grenzen van) politieke argumentatie en populisme, aan de hand van de inzichten van onder andere Jürgen Habermas, Aristoteles en Michel Foucault.

Expertise
John Rawls, Europese Unie, Parlementaire democratie, politieke argumentatie, Jürgen Habermas, Aristoteles.

Kernpublicaties
  • Wolthuis, A.J. (2006, januari 18). De formele kwaliteit van een politiek debat. Het debat over juridisering in het openbaar bestuur (1996-2000). Universiteit van Tilburg (188 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers). Prom./coprom.: prof.dr. W.J. Witteveen, prof.dr.mr. W. van der Burg & prof.dr. M.L.M. Hertogh
  • Wolthuis, A.J. (2007). Het spelkarakter van het parlementaire debat. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 36(3), 12-33.
  • Wolthuis, B (2012). Objective rules of argumentation, Jaakko Husa & Mark Van Hoecke (eds.), Objectivity in Law and Legal Reasoning, Oxford: Hart Publishing, forthcoming.
  • Bertjan Wolthuis (2014), Do EU citizens have a duty to use public reason?, Rechtstheorie 45 (2014), pp. 487-506

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis. 
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam