Aarrass, mw. mr. B. (Bahija)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83318
1a-30
b.aarrass@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Docent/onderzoeker

Curriculum vitae
Bahija Aarrass heeft in 2006 de opleiding Nederlands recht aan de Vrije Universiteit afgerond. Voor haar scriptie ontving zij de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs. Nadat de NWO-Mozaiekbeurs aan haar werd toegekend, is zij aan de Vrije Universiteit aan haar promotieonderzoek begonnen. Daarvoor werkte zij ook als juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam.
Zij heeft gedurende de opleiding verschillende stages gelopen, waaronder stage bij de sectie vreemdelingenrecht van Pels Rijken en Droogleever Fortuyn en bij de gemeente Amsterdam waar zij onderzoek heeft verricht naar de toepassing en implementatie van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb. Zij heeft vervolgens als juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Nadat de NWO-Mozaiekbeurs aan haar werd toegekend, is zij aan de Vrije Universiteit aan haar promotieonderzoek begonnen.

Onderwijsactiviteiten
Europese rechtsbescherming
Nederlands Migratierecht
Minor human rights and migration
Pleitoefening
Bachelor-en masterscriptiebegeleiding

Onderzoeksactiviteiten
Bahija Aarrass verricht onderzoek in het programma  Migratierecht: tussen burgerschap en mensenrechten.

Zij doet onderzoek naar de betekenis van mensenrechtennormen in het migratierecht. Algemeen uitgangspunt van het vreemdelingenrecht is dat mensenrechtennormen vreemdelingen in sommige gevallen een recht op toegang of verblijf in een land kunnen geven. Voor internationale normen als het recht op respect voor family life en het verbod op refoulement is dit algemeen geaccepteerd. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe andere mensenrechten, zoals het recht op  vrijheid van godsdienst, het recht op respect voor privéleven, het recht op fair trial, het recht op onderwijs en het gelijkheidsbeginsel, van invloed (kunnen) zijn op het migratierecht. Daarvoor wordt gekeken of en hoe deze mensenrechten als zelfstandige bron van invloed zijn in het vreemdelingenrecht. Daarnaast wordt ook bestudeerd hoe deze mensenrechten functioneren in samenhang met eerdergenoemde mensenrechtennormen op het gebied van family life en asiel om migratierechtelijke claims te beoordelen.

Expertise
Mensenrechten, migratierecht, EVRM, het recht op privéleven, het recht op vrijheid van godsdienst, het recht op onderwijs, (in het migratierecht).

Kernpublicaties 
  • Aarrass, B. & Vermeulen, B.P. (2009). De reikwijdte van de vrijheid van godsdienst in een pluriforme samenleving. In A.J. Nieuwenhuis & C.M. Zoethout (Eds.), Rechtsstaat en religie (pp. 59-88). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  • Aarrass, B. (2010). Artikel 8 EVRM als middel tegen uitzetting. De moeizame integratie van privéleven in migratiezaken. Migrantenrecht, 2010 (4), 176-184.
  • Aarrass, B. (2014). Geestelijk voorgaan en godsdienstig vervolgen. Het Nederlandse vreemdelingenrecht in het licht van de godsdienstvrijheid in artikel 9 EVRM. In H. Post & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde: nationale en Europese perspectieven (pp. 241-272). Wolf Legal Publishers.
Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017