Battjes, prof. mr. H. (Hemme)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86272
2a-59
h.battjes@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( faculteitsraad en bestuur )
Hoogleraar Europees asielrecht; Lid faculteitsbestuur, portefeuille onderwijs

(English)

Curriculum vitae
Hemme Battjes is sinds 2000 verbonden aan de VU, tot 2010 als (universitair hoofd)docent, nadien als hoogleraar bij de sectie migratierecht van de afdeling staats- en bestuursrecht. Sinds 2015 is hij portefeuillehouder onderwijs. 

Onderwijsactiviteiten
Europese rechtsbescherming
Master specialization International Migration and Refugee Law
Minor human rights and migration
Scriptiebegeleiding 

Onderzoeksactiviteiten
Hemme Battjes verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Zijn onderzoek betreft Europees, internationaal en nationaal asiel- en migratierecht en mensenrechten.

Expertise
Asielrecht, migratierecht, mensenrechten, staatsrecht

Kernpublicaties
  • Subsidiary protection and other alternative forms of protection. In V. Chetail & C. Bauloz (Eds.), Research Handbook on International Law and Migration (pp. 541-561). Edward Elgar Publishing 2014
  • De ontwikkeling van het begrip bescherming in het asielrecht (2012). Amsterdam: VU (oratie)
  • In search for a fair balance. The absolute character of the prohibition of refoulement under Article 3 ECHR. Leiden Journal of International law, 22 (2009) (3), 583-621
  • European Asylum Law and International Law (Immigration and Asylum Law and Practice in Europe, 8). Leiden/Boston 2006: Martinus Nijhoff Publishers (diss.) 

Alle VU-publicaties, via Metis

Publicaties 

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam   Nevenwerkzaamheden

Commissie Meijers - Adviseur Utrecht, 02 december 2013
Nederlandse Juristencomite (NJCM) - Lid redactie NJCM Bulletin Leiden, 02 december 2013
Vluchtelingenwerk Nederland, Commissie Asiel - Adviseur amsterdam, 02 december 2013
Redactie Jurisprudentie vreemdelingenrecht - Medewerker Amsterdam, 19 april 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017