Brink, mr. J.J.C. (Jolanda) van denDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Promovendus

Onderzoeksactiviteiten  
Het onderzoek van Jolanda van den Brink wordt verricht binnen het facultaire onderzoeksprogramma Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht. Haar promotieonderzoek ziet op de toepassing van het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) op de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 juncto 23 Pensioenwet. In dit onderzoek staat de eigen aard van de uitvoeringsovereenkomst centraal inclusief de vraag of de met regelgeving betreffende deze overeenkomst beoogde doelen en de daardoor ingegeven afwijkingen van de bepalingen over de verzekeringsovereenkomst “afdoende” zijn. 

Jolanda participeert ook in het Expertisecentrum Pensioenrecht.

Expertise
Pensioen- en verzekeringsrecht.

Kernpublicaties
Alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam