Brouwer, mr. dr. E.R. (Evelien)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83377
1a-30
e.r.brouwer@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Senior-onderzoeker/docent

Curriculum vitae
Evelien Brouwer werkt sinds september 2012 bij de sectie Migratierecht. Van 2007 tot 2012 was zij verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Tussen 2001 en 2007 werkte zij aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij promoveerde op het proefschrift Digital Borders and Real Rights. Effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System. Voor dit proefschrift ontving zij op 11 december 2009 de Staatsrechtkringprijs. In oktober en november 2014 was zij als visiting fellow verbonden aan het European University Institute in Florence (I).

Onderwijsactiviteiten

Onderzoeksactiviteiten
Brouwer is lid van de onderzoeksschool Ius Commune, programma Rechtsbescherming en handhaving: wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie. Zij nam eerder deel aan het zesde kader onderzoeksprogramma CHALLENGE (2004-2009) en het onderzoeksproject ‘Immigration, Asylum and Terrorism: a Changing Dynamic’ van het Centrum voor Migratierecht (Radboud Universiteit Nijmegen, 2001-2002).

Haar huidige onderzoeksthema’s zijn grenscontroles, visabeleid, rechtsbescherming en de betekenis van wederzijds vertrouwen in het Europees migratierecht. Voor dit laatste onderzoeksproject ontving Brouwer in 2010 een NWO Veni beurs.

Expertise
Migratierecht en mensenrechten, Europees recht, privacy en gegevensbescherming

Kernpublicaties
  • Brouwer, E.R. Digital Borders and Real Rights. Effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2008 (handelseditie proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen)
  • With Karin de Vries Third-country nationals and discrimination on the ground of nationality: article 18 TFEU in the context of article 14 ECHR and EU migration law: time for a new approach in Marjolein van den Brink, Susanne Burri en Jenny Goldschmidt (eds.) Equality and Human Rights: Nothing But Trouble? Liber Amicorum Titia Loenen Utrecht SIM Publications 2015, p. 124-146
  • Met Hemme Battjes, The Dublin Regulation and Mutual Trust: Judicial Coherence in EU Asylum Law? Implementation of Case-Law of the CJEU and the ECtHR by National Courts Review of European Administrative Law; Vol. 8, Nr. 2, 2015, p. 183-214
  • Brouwer, E.R. The Use of Biometrics at the Borders: A European Law and Policy Perspective in: Innovating Government, Normative, Political and Technological Dimensions of Modern Government Simone van der Hof, Marja Groothuis (eds), The Hague: TMC Asser Press 2011, p. 231-251.
  • Brouwer E.R. Legality and Data Protection Law: The Forgotten Purpose of Purpose Limitation in: Leonard Besselink, Frans Pennings, Sacha Prechal (eds.), The Eclipse of Legality Principle in the European Union, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2011, p. 273-294.
Alle VU-publicaties, via Metis

Nevenwerkzaamheden
  • Lid Commissie Meijers
  • Lid bestuur Stichting Hanneke Steenbergen Scriptieprijs (jaarlijkse prijs voor beste Nederlandse masterscriptie op het gebied van migratierecht)
  • Lid bestuur Stichting Migration Law Expertise Centre

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) - lid Den Haag, 01 juli 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017