Huisman, mr. P.J. (Pim)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86279
1a-30
p.j.huisman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair docent Staats- en bestuursrecht
Curriculum vitae
  • 2006-2011: promovendus/docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  • 2011: docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Onderwijsactiviteiten
Beginselen bestuursrecht
Bestuursrecht
Overheid en privaatrecht
Overheidsschadevergoedingsrecht
Pleitoefening
VAR-pleitwedstrijd

Onderzoeksactiviteiten
Pim Huisman verricht onderzoek in het programma ‘Public Contracts: Law & Governance’ van het VU University Amsterdam Centre for Law & Governance.

Huisman richt zich in zijn onderzoek op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Hij heeft bijzondere belangstelling voor algemeen bestuursrechtelijke leerstukken, overheidscontracten (bevoegdhedenovereenkomsten), overheidsaansprakelijkheidsrecht, de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter en zelfregulering.

Expertise
Algemeen bestuursrecht, Overheid en privaatrecht (contractenrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht en de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter)

Kernpublicaties
  • P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst. De overeenkomst over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid (diss. Amsterdam VU), Den Haag: BJu 2012.
  • P.J. Huisman, ‘Bevoegdhedenovereenkomsten en rechtsbescherming’, Overheid en Aansprakelijkheid 2011, p. 13-23.
  • P.J. Huisman & N. Jak, ‘Bevoegdheidsgrondslagen voor Awb-besluiten in internationaal en Europees recht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2010, p. 117-125. 
  • P.J. Huisman & N. Jak, ‘Beslissingen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling van de overheid’, Jurisprudentie bestuursrecht plus 2008, p. 149-166
  • P.J. Huisman, ‘De bestuursrechtelijke schadeverzoekschriftprocedure’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2006, p. 76-84.

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Vereniging Nederlandse Gemeenten - Plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Gemeenterecht Den Haag, 01 september 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017