Afdeling Staats- en Bestuursrecht

De afdeling Staats- en bestuursrecht bestaat herbergt drie secties: migratierecht, sociaal recht en staats-en bestuursrecht. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier onderzoek gedaan naar de regulering van maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop fundamentele belangen van burgers worden gewaarborgd. Een voorbeeld van een onderwerp waarop het onderzoek zich toespitst is de juridische rol van de overheid in de samenleving.

Deze thema’s nemen ook een prominente plaats in binnen het onderwijsprogramma dat de afdeling aanbiedt. Studenten vragen we om actief mee te denken over de wijze waarop het recht zijn regulerende en beschermende rol optimaal kan vervullen. Daarmee hopen we hen ook voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij.

mr. dr. Lieneke Slingenberg
Afdelingshoofd Staats- en bestuursrecht